Aarhus går internationalt for at forebygge diabetes

Med et voksende antal diabetikere, og særligt mange i risiko for type 2-diabetes, vil Aarhus gå nye veje for at lære af andre og dele ud af erfaringer.
Derfor er Aarhus indtrådt i det globale partnerskab Cities Changing Diabetes, som er etableret af Novo Nordisk, Steno Diabetes Center Copenhagen og University College London. Mexico City var den første by, og siden har 25 andre storbyer tilsluttet sig, herunder også København.
Rådmand Jette Skive har sammen med Cities Changing Diabetes programmets leder Steffen Nielsen underskrevet partnerskabsaftalen:
- Det er fantastisk, at vi kan komme med i partnerskabet. Jeg forventer, at vi lærer nye metoder, vi kan bygge videre på, som skaber bedre trivsel for aarhusianerne. Samtidig er Aarhus allerede stærke i forebyggelsen af diabetes, så vi kan også lære fra os. Vi bliver nødt til at styrke en tidligere indsats og gå sammen om at styrke borgerne i at tage ansvar for eget helbred, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.
Rådmanden mener, at Aarhus kan lære fra sig på flere områder:
- For to år siden lancerede vi en diabeteshandleplan i Aarhus, som andre kan blive inspireret af. Vi har lavet investeringer målrettet overvægtige skolebørn, kvinder med graviditetsbetinget diabetes og for borgere i udsatte boligområder, siger Jette Skive.
Lederen af det globale Cities Changing Diabetes program er glad for, at Aarhus bliver en af verdens storbyer, som går med i partnerskabet:
- Aarhus har en stærk tradition for at lave løsninger på tværs af sektorer og for at inddrage borgerne i arbejdet. Jeg er sikker på, at Aarhus kan blive en rollemodel blandt byerne i vores netværk, siger Steffen Nielsen.
Aarhus vil sammen med partnerne i Cities Changing Diabetes arbejde for at indfri den aarhusianske diabeteshandleplans tre pejlemærker:
• Færre voksne i Aarhus Kommune udvikler type 2-diabetes
• Den sociale ulighed i forekomsten af type 2-diabetes mindskes
• Flere borgere med type 2-diabetes lever længere og har større livskvalitet
På landsplan har 285.000 mennesker diabetes – type 1 og type 2.
kilde: https://diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2020/nye-tal-flere-har-diabetes-i-danmark.aspx
Om Cities Changing Diabetes
Cities Changing Diabetes er et ambitiøst partnerskabsprogram, der skal dæmme op for det hastigt voksende antal mennesker med diabetes i verdens storbyer.

Mexico City var den første by, der sluttede sig til. Siden har 25 andre storbyer sluttet sig til partnerskabet: Beijing, Beirut, Buenos Aires, Chongqing, Hangzhou, Houston, Jakarta, Johannesburg, Koriyama, København, Leicester, Lissabon, Madrid, Malmø, Manchester, Mérida, Milano, Philadelphia, Rom, Seoul, Shanghai, Tianjin, Warszawa, Xiamen – og nu Aarhus.
Flere end 100 lokale samarbejdspartnere – bl.a. byledere og ministerier, universiteter, diabetesforeninger, sygesikringsselskaber, samfundsgrupper og erhvervsvirksomheder - samarbejder på tværs af discipliner i nye former for offentlige-private partnerskaber.

Cities Changing Diabetes blev etableret i 2014 af Novo Nordisk i samarbejde med University College London og Steno Diabetes Center Copenhagen.