Mere tid i hjemmeplejen

Dag- og aftenvagter i hjemmeplejen vil fra det nye år få lidt mere luft til opgaverne i hjemmeplejen i Aarhus.

Budgetforliget afsatte 8 mio. kr. til hjemmeplejen. Dernæst har Sundhed og Omsorg arbejdet på at finde midler inden for budgettet, der kunne omdisponeres. De 2,3 mio. kr. ekstra i puljen var til ledernes disposition i hjemmeplejen og betyder, at Sundhed og Omsorg samlet kan udmønte 10,3 mio. kr.:

- For det første er det godt, at vi kan give medarbejderne i hjemmeplejen lidt mere tid og forhåbentlig kan det mærkes. For det andet, så håber jeg, det her er begyndelsen på en større opprioritering af hjemmeplejen. Alle ved godt, det går stærkt og medarbejderne yder en kæmpe indsats, og jeg vil arbejde for, at vi fortsat finder flere ressourcer og øger tilfredsheden i hjemmeplejen, både hos borgere og medarbejdere, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

Nyeste tilfredshedsmåling blandt hjemmeplejemodtagere viser en stigning på 4,2 procent fra 2018 til 2019.

Ledere og medarbejdere kan selv vælge at bruge tiden i hverdagen eller pulje det sammen til de dage, hvor de har en oplevelse af, at der er ekstra travlt. Tiden lægges ind i ruteplanen, så der bliver mere fleksibilitet.

De 10,3 mio. kr. svarer til en opnormering på cirka 25 medarbejdere i hjemmeplejen.