Strejke: Sådan har sygeplejerskernes strejke påvirket Sundhed og Omsorg

Fra 19. juni til 28. august 2021 har en række funktioner i Sundhed og Omsorg været påvirket af en strejke blandt sygeplejerskerne. 

Der vil gå nogen tid efter strejkens ophør inden at de forskellige funktioner er tilbage på normal drift, så der kan i en periode være øget ventetid. 

Omkring 90 sygeplejersker har været omfattet af strejken.

 

 

  

Disse enheder har været udtaget til strejke: 

I Sundhed og Omsorg var det nedenstående enheder, der var omfattet af strejken: 

  • Vikærgården
  • Akutteamet 
  • Udrednings og Rehabiliteringsteamet 
  • Borgerkonsulenterne 
  • Kontinensklyngen 

Der var nedsat aktivitet i de enheder, hvor der var varslet strejke, men der varikke tale om egentlige nedlukninger. Man kunne derfor som borger fortsat kontakte enhederne, der var omfattet af strejke.  

 

Nødberedskab: Hvad og hvordan? 

I Sundhed og Omsorg varetages en række opgaver, der potentielt er livsvigtige eller nødvendige af anden grund - og derfor kan Sundhed og Omsorg ikke undvære alle ansatte under strejke eller lockout. Sundhed og Omsorg har derfor aftalt et nødberedskab med DSR.  

I aftalen for nødberedskabet er det beskrevet, hvor mange sygeplejersker der skal være på arbejde, og hvilke opgaver der skal varetages under konflikten.  

Nemlig opgaver; der er livsvigtige, uopsættelige eller som er påkrævede for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger.  

Ligeledes vil nødberedskabet varetage opgaver ved terminale borgere, borgere tilknyttet lungeteamet og børn. 

 

Hvem bliver berørt?  

Det er forskelligt, hvem der vil blive berørt af en eventuel strejke. Men særligt borgere, der vil have et behov for et midlertidigt ophold udenfor hjemmet, eller borgere, hvor der vil kunne forebygges indlæggelse, vil blive berørt.  

Hjemmeplejen, sundhedsenheder samt plejehjemmene bliver ikke direkte berørt af en eventuel strejke. Men der vil være sygeplejefaglige opgaver, som Sundhed og Omsorg i dag varetager, som ikke kan leveres i en konflikt. Dette vil bero på en individuel vurdering. 

  

Særligt for de fem enheder, der er udtaget til strejke: 

 

Vikærgården 

Ved en strejke vil Vikærgården ikke længere kunne tage imod borgere til korttidspladser. 

 

Akutteamet 

Sygeplejerskerne vil kun udføre opgaver, når der er tale om livs- eller førlighedstruende forhold. Dette betyder, at sygeplejerskerne kun tager ud, hvor der er helbredsrisiko, såsom ved insulinbehandling, terminal pleje, morfika-behandling eller ved børn. Sygeplejerskerne i akutteamet vil vejlede øvrige henvendelser tilbage til læger og sygehuset. 

 

Udrednings og Rehabiliteringsteamet 

Sygeplejerskerne arbejder ikke i teamet under en strejke. Dette vil påvirke terapeuternes tværfaglige vurdering af borgerne. Fysio– og ergoterapeuterne vil mangle den sygeplejefaglige sparring. 

 

Borgerkonsulenterne 

Man kan fortsat kontakte borgerkonsulenterne, men der vil være nedsat kapacitet. 

 

Kontinensklyngen 

Terapeuterne i Kontinensklyngen fortsætter med at varetage de opgaver, de kan løse - og besvare de spørgsmål, der skulle komme ind. 

 

Boligtildelingen

Terapeuterne i teamet fortsætter med at varetage de opgaver, der har akut karakter, men telefonerne er lukket. Det betyder, at borgere/pårørende i stedet skal skrive til afdelingen. Der vil opstå flere tomme pleje-og ældreboliger.

 

Har man yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Sundhed- og Omsorgslinjen.

Man kan kontakte Sundhed- og Omsorgslinjen via hjemmesiden:

 

 

Eller telefon: 87 13 16 00