Stor succes med telerehabilitering i Aarhus Kommune

De seneste uger har fysio- og ergoterapeuterne i Aarhus haft stor succes med at sikre alternativ træning og rehabilitering til borgerne. I løbet af nedlukningens første fem uger har flere end 2000 borgere deltaget i træning og samtaler over telefonen, via e-mail og træningsapps.

Det giver nye perspektiver på fremtidens sundhedsvæsen, hvor terapeuter har trænet og støttet borgerne i alt fra rygestopforløb til hjerterehabilitering via virtuelle løsninger. Ligesom man også har anvendt videomøder til samtaler og undersøgelser til for eksempel til borgere med brystkræft.

Vores dygtige terapeuter har været kreative og fundet nye løsninger til at hjælpe mennesker, der har behov for træning og rehabilitering. Også selvom man ikke kan mødes fysisk. Mange mennesker har været isolerede i denne tid. Så bare det at hilse på et andet menneske, også selvom det er via en skærm, har været positivt og med til at holde humøret oppe hos mange. Det bliver helt sikkert en af de erfaringer, som vi tager med os videre – at de virtuelle løsninger har fungeret rigtig fint - og at de kan være et godt supplement,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive.

Fysioterapeut Maria Bjørn Langer fra Folkesundhed Vest er en af de mange terapeuter, som har fået nye erfaringer med virtuel træning.

Det har taget lidt tid at få op at stå, men det har været det hele værd. Vi skulle først hjælpe borgerne med at installere app’en og guide dem igennem programmet via telefonen, før vi kunne få gang i træningen, men det er lykkedes for flere af vores borgere og de er glade for tilbuddet,” siger fysioterapeut Maria Bjørn Langer, som har gennemført virtuel holdtræning med borgere med lænde- og rygsmerter.

Vi skal holde fast i de gode løsninger

Hver dag får borgere, der har brug for træning og rehabilitering efter en operation og sygdom samt borgere, som har svært ved at klare hverdagens gøremål, støtte fra en af kommunens fysio- eller ergoterapeuter, og nu har nedlukningen vist, at telerehabilitering kan bidrage til mere fleksible træningsløsninger for borgerne – også på langt sigt.

Corona har tvunget os til at tænke nyt, og det skal vi holde fast i. Det kan ikke erstatte det fysiske møde, men det kan indgå i den værktøjskasse, som vi kan trække på, når vi skal finde de bedst mulige løsninger sammen med borgerne,” siger fysioterapeut Maria Bjørn Langer fra Folkesundhed Aarhus Vest om træningen, som har omfattet online holdtræning, gåture, udetræning og undervisning i grupper på stress- og depressionsforløb via video eller Facebook.