Beredskabet er klar til at hjælpe hospital og borgere

Opstår der pres på sengepladser på Aarhus Universitetshospital, står kommunens beredskab klar til at overtage patienter, som fortsat har brug for pleje:

- Når der kommer et pres på sengepladser på Aarhus Universitetshospital, står kommunens beredskab klar til at overtage patienter, som kræver opfølgende pleje. Det bliver formentlig i første omgang ældre, medicinske patienter, hvor vi har 30 korttidspladser klar, hvor vi tager plejehjemmene i brug, siger Hosea Dutschke, direktør, Sundhed og Omsorg.

- Kommunens beredskab er også klar til at varetage borgere smittet med coronavirus. Vi kan på kort tid skabe plads til 84 corona smittede fra hospitalet på én enhed. Det vil i så fald blive Vikærgården, hvor vi vil omfordele nuværende patienter, hvis det bliver nødvendigt. 16 pladser er gjort klar, og om et par dage har vi 20 mere klar og kan udvide til 84 pladser. Vi er i tæt dialog med hospitalet og almen praksis.

- Aktuelt hænger vores ressourcer sammen, men hver dag kan billedet ændre sig. Vi kan derfor også blive nødt til at hente hjælp ude fra. Det kunne være studerende eller pensionerede medarbejdere. De kan i fald det bliver nødvendigt indgå i en kommende jobbank, vi skaber i samarbejde med resten af kommunen. Vi vil også samarbejde med regionen om at hente hjælp fra deres jobbank.

- Siden statsministerens melding har vi indrettet os efter at skabe det bedst mulige beredskab. Vi gør for det første alt for at mindske smitterisikoen hos borgere og beboere på plejehjem, fastholde en rask medarbejderstab og samtidig skabe sengepladser, siger Hosea Dutschke, direktør, Sundhed og Omsorg.

- Fra dag ét har organisationen ageret hurtigt og professionelt, og stor ros til ledere og medarbejdere. Pårørende har samtidig lyttet til officielle anbefalinger om at blive væk fra plejehjemmene, så vi får mindsket risikoen for smitte. Nu er der også kommet et regulært forbud imod det. Det er ikke let at stå i den situation for de pårørende og beboerne, og jeg ved, at plejehjemmene gør meget for at skabe andre kontaktmuligheder. For at mindske smittespredning har vi desuden skærpet hygiejnen, vask af håndtag og meget andet på plejehjemmene, siger Hosea Dutschke.

Aarhus Kommune visiterer fortsat til hjælp til borgere, men der bliver vurderet fra sag til sag, hvad der er behov for at sætte i gang i den aktuelle situation.