Værnemidler sikret til ældre-, sundheds- og socialområdet i Aarhus

Omkring 50 private virksomheder, borgere og institutioner har henvendt sig til Aarhus Kommune med tilbud om salg af værnemidler. Det sker efter Sundhed og Omsorg torsdag i sidste uge bad om hjælp.

Værnemidler bliver brugt af medarbejderne i Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse, på plejehjem, i hjemmeplejen, botilbud, herberger og tilbud til socialt udsatte. Det sker i arbejdet med borgere, der udviser symptomer på smitte eller er smittet med coronavirus.

Der er foreløbigt indgået større aftaler med nogle af virksomhederne, købt mindre lagre og samtidig er der tilbudt overskud fra andre afdelinger i Aarhus Kommune:

- Det er fantastisk at mærke opbakningen i en periode med kriseberedskab. Det er strømmet ind med henvendelser, og jeg håber, vi har svaret dem alle sammen. Status lige nu er, at vi har værnemidler til ugens udgang og med de aftaler, vi har indgået med nye leverandører, har jeg ro i maven til, at vi kan klare det i en længere periode. Som én af virksomhederne sagde, så er man stolt af at være dansker, siger Elin Kallestrup, kvalitetschef, Sundhed og Omsorg.

Værnemidlerne bliver også brugt på Vikærgården, hvor Sundhed og Omsorg har skabt plads til at modtage borgere fra Aarhus Universitetshospital, som er smittede med coronavirus og fortsat skal have pleje.