Dansk teknologikoncept udbredes i Norden

  • Med CareWare Nordic skærper vi effektivt mødet mellem erhvervsliv, universiteter og pleje og omsorg for at styrke innovationer og innovationsklimaet i vores lande med henblik på at møde fremtidens udfordringer, siger Magnus Clarin, leder af Akademin för Informationsteknologi ved Högskolan i Halmstad (Universitetet i Halmstad).

 

  • Velfærdsteknologi er essentiel for udviklingen af vores velfærdssamfund. Allerede nu har vi gjort landvindinger i form af mere frihed til borgerne, bedre arbejdsmiljø og effektiviseringer. CareWare bliver en af de vigtigste platforme for at opleve den seneste teknologi og udveksle erfaringer på tværs af kommunegrænser og landegrænser. Det er velfærdsteknologiens svar på den årlige Cannes Filmfestival, siger Thune Korsager, medlem af CareWare Nordic Advisory Board og chef for Strategi og Udvikling i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

 

CareWare Nordic

CareWare Nordic er et samarbejde mellem danske og svenske kommuner, institutioner og erhvervsliv. CareWare Nordic kommer til at arbejde indenfor fire hovedområder.

  • Erhvervsudvikling: innovationsforløb og springboards med deltagelse af forskere, virksomheder og offentlige institutioner. Markeder og salgskanaler åbnes for deltagerne. Nye produkter præsenteres på præsentationsdage i både Sverige og Danmark.
  • Fælles marked: forskelle og ligheder i lovgivningen undersøges i de involverede lande, og der laves fælles guidelines for indkøb og implementering af velfærdsteknologi. Der udarbejdes policy-anbefalinger til de politisk ansvarlige.
  • Kompetenceudvikling: best practice i brugen af velfærdsteknologi analyseres; der afholdes workshops for elever og studerende, og der udvikles nye undervisningskoncepter, som afprøves og implementeres i de to lande.
  • Videndeling: konference- og præsentationsdage i begge lande med fokus på faglige oplæg og præsentation af nye produkter. Fælles nordisk hjemmeside carewarenordic.org.

Deltagende parter i CareWare Nordic er: Varbergs Kommun, Viborg Kommune, Aarhus Kommune, Center for Industri (CFI, Viborg), Hälsoteknikcentrum Halland og SOSU Østjylland.

CareWare Nordic er et 3-årigt projekt under EU-programmet Interreg ÖKS. Intentionen er, at samarbejdet fortsætter efter projektperioden og udbredes til hele Norden og internationalt.

Læs mere om CareWare og velfærdsteknologi

(Links åbner i nyt vindue)

CareWare

CareWare Nordic

https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk