Flere oplevelser og bedre mad hitter på plejehjem

Kommunens øgede fokus på at skabe oplevelser i hverdagen på plejehjemmene ser ud til at have båret frugt. Ny undersøgelse viser, at beboerne på plejehjemmene i Aarhus i endnu højere grad end tidligere oplever noget i hverdagen. De sidste to år er tilfredsheden steget 13 procent:

De seneste år har vi arbejdet intenst med at skabe mere liv på plejehjemmene i Aarhus, og det er takket være medarbejderne, frivillige og oplevelsesmedarbejdere. Jeg håber, jeg kan få støtte til at øge antallet af oplevelsesmedarbejdere.
Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg

- Samtidig laver vi maden lokalt på plejehjemmene i stedet for centralt produceret mad. Derfor varmer det at se, at flere ældre også oplever mere i hverdagen og synes bedre om maden. En del af årsagen kan også være, at vi har arbejdet på at skabe mere hyggelige rammer. Som jeg hele tiden har sagt, så er plejehjem først og fremmest beboernes hjem, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

I et nyt spørgsmål har beboerne svaret på, om der er hjemligt og hyggeligt, og det har tre fjerdele svaret tilfredsstillende på, ligesom de pårørende i en anden undersøgelse også har svaret, at de oplever mere hjemlig stemning.

Selvom der er blevet mere hjemligt, så er der naturligvis brug for personale til pleje, hjælp og madlavning, og langt over 90 procent af beboerne på plejehjemmene synes også, at medarbejderne er venlige og imødekommende.

Hjemmeplejen

Hjemmeboende ældre er blevet gladere for den praktiske hjælp og den personlige pleje, de får fra Aarhus Kommune eller en privat leverandør. Det viser en ny måling af tilfredsheden.

- Det er dejligt, vi ser en stigning i tilfredshed med plejen, den praktisk hjælp og samarbejdet i hverdagen i hjemmeplejen. Men samlet set er tilfredsheden status quo i forhold til sidste år, og den er ikke prangende, når vi sammenligner med plejehjemmene. Derfor sætter vi massivt ind i 2019, og jeg håber, det giver et løft også i tilfredsheden. Vi vil blandt andet arbejde med kendte hjælpere, for det kan have stor betydning, at der ikke kommer alt for mange forskellige mennesker i borgerens hjem. Samtidig er det også utrolig vigtigt, at alle hjælpere kender borgerens ønsker, siger Jette Skive.


Fakta

Der er gennemført undersøgelse af tilfredsheden blandt beboere på plejehjem, deres pårørende og blandt borgere, som modtager hjemmepleje.

Se vedhæftet undersøgelser.

I Aarhus er 7.263 visiteret til hjemmepleje, og der bor 2.222 mennesker på plejehjem.

Mange aktiviteter på plejehjemmene er drevet af medarbejdere, oplevelsesmedarbejdere og frivillige. Aktiviteter for beboerne på plejehjem har direkte betydning for deres sociale kontakt, stimulerer hukommelsen og styrker erindringer. Det viser en kvalitativ evaluering fra 2018. Beboernes forhold indbyrdes og med medarbejderne bliver styrket, og for nogle beboere er aktiviteter med til at øge selvværdet, når de oplever at have betydning for andre.