Ældre er tilfredse med hjælp og pleje i Aarhus

Brugertilfredshedsundersøgelse Aarhus Kommune

Tilfredsheden med hjemmeplejen i Aarhus stiger, viser ny undersøgelse. Sidste år var den 71 procent og i år 74 procent. Der er stadig et stykke vej til den høje tilfredshed på plejehjemmene:

- Jeg er glad for, at det går fremad med tilfredsheden i hjemmeplejen. Især at de ældre føler, at hjælpen har afsæt i det, der er vigtigt for dem, og de oplever medarbejderne som venlige. Det skal vi bygge videre på, men vi er ikke i mål med hjemmeplejen, for vi bør jagte samme høje tilfredshed, som vi ser på plejehjemmene, siger Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

- Som rådmand har det hele tiden været vigtigt for mig, at ældre i Aarhus fik en endnu bedre hjælp og pleje. Det er lykkedes på nogle områder, men det kræver især, at vi har medarbejdere og penge nok. Hvis jeg ikke skal se mørke skyer forude for ældreplejen, skal der flere penge på bordet end det vi så i det sidste budgetforlig. For ellers kommer hjemmeplejen ikke på omgangshøjde med tilfredsheden på plejehjemmene, siger Jette Skive.

Tilfredse plejehjemsbeboere og plads til forbedring for pårørende


Byens plejehjemsbeboere giver også udtryk for, at samarbejdet med medarbejderne er tilfredsstillende. Undersøgelsen viser tilmed, at tilfredsheden har været stabil over de sidste to år, hvilket glæder Jette Skive:

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at fastholde glade beboere på vores plejehjem. Plejehjemmene skal være rigtige hjem med en god pleje og omsorg, og hvor der serveres hjemmelavet mad, siger Jette Skive.

Der er en tendens til tilbagegang i tilfredsheden blandt de pårørende, hvoraf få deltager i aktiviteter med deres ældre familiemedlemmer.

Samtidig indikerer undersøgelsen, at mange pårørende ikke ved, hvor de skal henvende sig med ideer til aktiviteter, selvom knap to tredjedele af dem er tilfredse med samarbejdet med deres kontaktperson på plejehjemmet:

- De pårørende er generelt knap så tilfredse som beboerne er, og det skal vi fortsat arbejde med. Pårørende skal kende til aktiviteter og vide, hvordan de kan bidrage og deltage på plejehjemmene, siger Jette Skive.

Fakta
Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført blandt beboere på plejehjem, deres pårørende og blandt borgere, der modtager hjemmepleje.

Læs undersøgelsen her www.aarhus.dk/tilfreds