Læring uden røg i lunger

Rådmændene Thomas Medom og Jette Skive opfordrede i foråret skoler og ungdomsuddannelser til at sætte røgfri skoletid på dagsordenen i bestyrelserne.

Ved gymnasierne i Aarhus må de unge i forvejen ikke ryge på matriklen, men mange steder går de endnu længere ved at forbyde rygning i skoletiden - det vil sige også uden for matriklen. Det er sket på Viby Gymnasium, hvor de har sat fokus på trivsel, og hvad der kan erstatte ryge-fællesskabet. Der er lavet et spilskab, åben hal, trivselsudvalg, samarbejde med idrætsforeninger og temadage med eleverne.

På SOSU-skolen vil de også have røgfri skoletid fra 1. januar, og på et kommende samarbejdsudvalgsmøde skal elever og ansatte diskutere, hvordan de sætter det allerbedst i gang. En rundspørge viser, at 5 andre ungdomsuddannelser også har sat røgfri skoletid på bestyrelsens dagsorden:

- Det er dejligt, at bestyrelserne på uddannelserne vil diskutere en røgfri skoletid for kommende generationer af unge og tage ejerskab for en røgfri skoletid for kommende generationer af unge. Vi står selvfølgelig også til rådighed med viden og konkrete eksempler på, hvad man kan sætte i stedet for ryge-fællesskaberne, som vi gjorde med Viby Gymnasium, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

24 ud af 46 folkeskoler, som har deltaget i rundspørgen, har allerede indført røgfri skoletid og på 13 skoler drøftes det i løbet af efteråret.

Den hyppigste årsag til, at en række skoler ikke har indført røgfri skoletid er manglende mulighed for at kontrollere elevernes rygning, når eleverne forlader matriklen. Det møder forståelse hos rådmand Thomas Medom:

- Det er stærkt, at skolerne tager debatten om rygning. Forbud og kontrol behøver ikke nødvendigvis gå direkte hånd i hånd i denne sammenhæng. Beslutningen om røgfri skoletid er i sig selv et vigtigt skridt i den rigtige retning. Tydelige regler er med til at sende et klart signal, så eleverne ved, at når de er i skole, om det så er på skolen eller på vej i kiosken i pausen, så er rygning ikke tilladt, siger Thomas Medom, rådmand, Børn og Unge.

Byrådet behandler i øjeblikket et forslag om, at Aarhus bliver en del af Røgfri Fremtid, som er et partnerskab med blandt andet Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse:

- En røgfri fremtid i Aarhus kræver, at hele Aarhus bakker op – det er eksempelvis også patientforeninger og virksomheder. Samtidig ved vi også, at det er vigtigt med et godt samarbejde med forældrene til de unge. Jeg er derfor også glad for den brede opbakning i byrådet, det giver et stærkt mandat til den fælles opgave, siger Jette Skive, som har stillet forslaget.