Besøgsrestriktioner på alle plejehjem i Aarhus Kommune

Alle besøg på aarhusianske plejehjem skal fremover foregå udendørs og derfor aftales med plejehjemmet.

I visse kritiske situationer, fx hvis en beboer er døende, kan besøget dog foregå indendørs.

Desuden må den allernærmeste pårørende til en beboer, efter aftale med plejehjemmet, aflægge besøg indendørs i beboerens lejlighed.

Restriktionerne kommer efter at flere plejehjem i kommunen i den seneste uges tid har haft smittede beboere og fået individuelle besøgsrestriktioner samtidig med at smitten i Aarhus-området fortsat er udbredt.

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver, der er lagt vægt på ”at der i Aarhus Kommune pr. d.d. er 66 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere, at der er spredt smitte i en stor del af kommunen, at der er forekomst af smitte i alle aldersgrupper og at der har været en relativ høj incidens siden midt i september.”

Ud over de generelle besøgsrestriktioner, var der i forvejen udstedt særlige besøgsforbud pga. smitte på fire plejehjem; DemensCentrum Aarhus (afdeling 4), Hasle Plejehjem (2. sal), Bøgeskovhus (nr. 55 og 57) og Plejehjemmet Lotus. 

–Det er selvfølgelig ærgerligt, at der igen kommer besøgsrestriktioner, men vi må konstatere, at der er enkelte beboere på flere plejehjem, der er blevet smittet, og kombineret med smitteniveauet i Aarhus-området, har det fået myndighederne til at udstede besøgsforbud, siger kontorchef Jens Lassen, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

–Det kan være svært for både beboerne og deres familie og venner, at der igen kommer begrænsninger på besøgene, men det er selvfølgelig vigtigt for at begrænse smitten.

–I den situation anbefaler vi et ekstra telefonopkald eller en video-samtale. Det vækker altid glæde, lyder opfordringen fra Jens Lassen.

Alle kommunens plejehjem er blevet udstyret med ekstra tablets, så man kan hjælpe beboerne med video-samtaler.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør om der skal indføres besøgsforbud på danske plejehjem. Styrelsen vil senest 29. oktober vurdere, om besøgsforbuddet skal fortsætte.

Kontakt

Kontorchef Jens Lassen, jhl@aarhus.dk, 29 20 99 16.

Kommunikationschef Svend Aage Mogensen, svam@aarhus.dk, 30 56 62 42