Aarhus støtter fortsat forening der hjælper udsatte

Det succesfulde samarbejde mellem Aarhus Kommune og foreningen Social Sundhed Aarhus fortsætter i det kommende år.

Det giver de involverede parter hinanden håndslag – og underskrift på – fredag den 14. september, når rådmændene for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz, og Sundhed og Omsorg, Jette Skive, skriver under på en ny samskabelseskontrakt sammen med formanden for Social Sundhed Aarhus, Karen Rønø Thingholm.

Social Sundhed er en frivillig forening, der består af studerende fra sundhedsuddannelser, der hjælper socialt udsatte i forbindelse med kontakt til sundhedsvæsenet. Det kan blandt andet være hjælp til at komme til læge eller tandlæge eller ledsagelse til undersøgelser på sygehus.

Foreningen har godt 50 frivillige brobyggere, som de kaldes, og de står for lidt over 600 ledsagelser pr. år.

Fordelen for de udsatte borgere er, at de bliver ledsaget og får en støtte til at benytte og få gavn af sundhedsvæsenet. Fordelen for de frivillige brobyggere er, at de får erfaringer i at skabe relation til udsatte borgere. En erfaring som de kan bruge videre i deres sundhedsuddannelse og senere i deres erhverv som sundhedsprofessionelle.

Aarhus Kommune har gennem magistratsafdelingerne for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Sundhed og Omsorg understøttet foreningen økonomisk siden 2016, og med den nuværende forlængelse af aftalen forpligter afdelingerne sig til yde 500.000 kroner til driften af foreningen i det kommende år.

- Jeg mødte første gang Social Sundhed for et par år siden og blev både berørt og begejstret. Det er oplagt at vi som kommune støtter foreningen, der både giver en hjælpende hånd til svage mennesker og giver unge studerende livserfaring, som de kan bruge senere”, siger rådmand Jette Skive om baggrunden for at Sundhed og Omsorg er klar til at fortsætte samarbejdet.

- Vi ved, at det blandt socialt udsatte kan være en udfordring af få og fastholde kontakten til sundhedsvæsenet. Det er en måde hvorpå sociale problemer let fører til helbredsmæssige problemer for en gruppe, der i forvejen har nok at kæmpe med. Derfor er det fantastisk, at de frivillige i Social Sundhed rækker en hjælpende hånd, og det er oplagt, at vi fra kommunens side griber muligheden for at støtte op om foreningens arbejde,” siger Kristian Würtz.