Beboere kan føle sig trygge på plejehjem i Aarhus

- Sundhed og Omsorg går med livrem og seler, når det kommer til brandsikkerheden på plejehjemmene. Beboere på plejehjem i Aarhus og deres pårørende skal kunne føle sig trygge ved den brandsikkerhed og det arbejde, der bliver gjort for at forebygge brand, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

- Vi vil derfor i første omgang se, om der er givet dispensationer på vores ældste plejehjem og de plejehjem med det laveste sikringsniveau, altså dem uden sprinkler- eller ABA-anlæg. På den baggrund vil vi se, om der er yderligere tiltag, der skal sættes i gang. Det kan medføre ekstra udgifter, som byrådet skal tage stilling til, og der kan også være forbedringer, som skal dækkes over huslejen.

- Lige så vigtigt vil vi arbejde videre med de tiltag, som vi allerede har sat i gang sammen med Østjyllands Brandvæsen, hvor vi generelt laver en gennemgang af brandsikkerheden på plejehjemmene for at se, om der bør sættes nye tiltag i gang for at øge trygheden, også selvom tiltagene ikke er lovpligtige.

Samarbejdet med Østjyllands Brandvæsen blev i 2017 endnu tættere for at minimere risikoen for brand og for at øge trygheden. Det betyder en tæt dialog om valg af brandtekniske løsninger, uddannelse af medarbejdere, brandøvelser og der er en hotline til brandvæsenet for sparring på brandsikkerhed.

Restriktive rammer for brandsikkerhed i Aarhus

- Det bør ikke være sådan at uklarhed, om hvorvidt der er givet dispensation fra brandkrav, skaber utryghed blandt beboere, pårørende og medarbejdere. Derfor vil jeg bede min forvaltning tale med byggesagsafdelingen hos Miljø og Teknik, for at høre, om de fremadrettet vil sikre et overblik over eventuelle dispensationer, som MTM giver til ikke bare plejehjem men også andre kommunale byggerier, hvor børn, unge, voksne og ældre færdes, siger Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg.

Sundhed og Omsorg har et tæt samarbejde med Østjyllands Brandvæsen, og traditionelt har det tidligere Aarhus Brand været meget restriktive med rammerne for brandsikkerhed:

- Det er kun godt, hvis Aarhus Kommune kan skabe det overblik, men det er slet ikke sikkert, at der er givet nogle dispensationer. Plejehjemmene i Aarhus overholder lovens krav, vi har ikke givet nogle forbud, og samarbejdet med Aarhus Kommune har betydet, at andre kommuner nu efterspørger samme tætte samarbejde, siger Lars Hviid, direktør, Østjyllands Brandvæsen.

Fakta

Læs Sundhed og Omsorgs handlingsplan efterår 2018 for brandsikkerhed på plejehjemmene herunder.

Handlingsplan

Kontaktpersoner

Jette Skive, rådmand, Sundhed og Omsorg
Tlf. 21659958

Lars Hviid, direktør, Østjyllands Brandvæsen
Tlf. 29685679