Et forlig, der sikrer de svageste ældre

”De værste tidsler er ryddet ud, og en stor del af de besparelser, der berører ældreområdet handler om effektiviseringer eller penge vi henter hjem på anden vis, blandt andet ved velfærdsteknologi. Til gengæld har vi fået penge til nogle nye initiativer, som kan betyde rigtigt meget i forhold til den enkeltes livskvalitet. Jeg er især glad for at vi har fået 13,2 mio., som skal sikre, at ældre i højere grad får en kendt hjemmehjælper til pleje i dagtiden, og at borgmesteren og jeg er enige om, at kendt hjælper skal være noget som kendetegner Aarhus. Og ikke mindst, at vi er enige om, fremover at finde 8,8 mio. årligt til en varig løsning”, siger rådmanden og henviser til at budgetforliget indebærer:
• I alt 13,2 mio.kr. i 2019 og 2020 til et forsøg med i højere grad at sikre kendt hjemmehjælper
• Opnormering med 2 specialsygeplejersker i hvert lokalområde – svarende til 7 mio.kr. årligt.
• Videreførelse af hjerneskadeteamet, som sikrer rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade.

”I forhold til det oprindelige sparekatalog fik vi fjernet omkring 29 mio. kroner, og det er jeg yderst tilfreds med. Der bliver ikke sparet på bemandingen på plejehjemmene i aftentimerne, hvilket var en af vores værste tidsler, og klippekortene på plejehjemmene bibeholdes også i deres fulde størrelse samt at vi ikke skærer i indsatsen til udsatte ældre”.
”Samtidig skal vi ikke glemme, at vi i Aarhus Kommune leverer god kvalitet på ældreområdet. Vi har nogle medarbejdere, som knokler hver dag for at hjælpe ofte meget svage borgere. Noget som vore undersøgelser på både plejehjem og i hjemmeplejen viser at både borgerne og deres pårørende er meget glade for”, fortsætter rådmanden, og peger på disse besparelsesforslag, der blev taget ud undervejs i forhandlingerne:
• Tilpasning af klippekortsmidler i hjemmeplejen
• Tilpasning af serviceløft i hjemmeplejen (plustid)
• Mindre justering i budgetregulering i plejehjemmene (besparelsen er nedsat fra 11 til 7 mio.kr.)
• Aften og hverdagsliv for de allersvageste i plejehjemmene
• Tilpasning af klippekortsmidler i plejehjemmene
• Reduktion i indsatser på sundhedsområdet
• Indsatser for ældre udsatte borgere