Hjælp til økonomisk trængte borgere

Hans Madsilius Ellermann og hustrus legat støtter økonomisk trængte borgere over 50 år, som bor i Aarhus Kommune. Der er ansøgningsfrist fredag d. 12. oktober 2018.

For at komme i betragtning til en legatportion skal du:

  • bo i Aarhus Kommune
  • være fyldt 50 år
  • være medlem af Folkekirken
  • være mindrebemidlet (se nedenfor)

Du kan ikke komme i betragtning, hvis:

  • din skattepligtige indtægt for 2017 var større end kr. 169.432 (grundsats for folkepension + ældrecheck)
  • du ejer fast ejendom
  • du har en formue på mere end kr. 20.000

Hvis både du og din ægtefælle/samlever søger om en legatportion, kan kun den ene af jer komme i betragtning. Det er de ansøgere, der opfylder kriterierne, og som har de laveste indtægter, der bliver tilgodeset.

Når du søger legatet, skal du oplyse din årsindkomst for 2017. Hvis du er gift eller samlevende, skal du også oplyse din partners årsindkomst for 2017. Derudover giver du i forbindelse med ansøgningen samtykke til, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg må indhente oplysninger om din årsindtægt for 2017.

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 12. oktober 2018 kl. 23:55. Hvis du sender din ansøgning med brev, skal du sende den til os inden fredag d. 5. oktober for at være sikker på, at vi har den fredag d. 12. oktober.

Læs mere og hent ansøgningsskema