Kan du sige det højt - gravid med diabetes?

Inden 2030 forventes antallet af aarhusianere med diabetes at være fordoblet, og derfor lægger en ny plan fra Aarhus Kommune op til en styrket indsats.

Indsatsen er rettet mod både type 1 og type 2-diabetes, gravide som er i risiko for at udvikle diabetes, overvægtige børn og sårbare målgrupper for at mindske uligheden i sundhed.

Lotte Kruse Nielsen fødte en pige i juli måned og fik konstateret graviditetsbetinget diabetes i begyndelsen af graviditeten. Hun ønsker større åbenhed og bedre samarbejde med de praktiserende læger:

- Jeg tog imod et tilbud om svømning, som både hjalp i forhold til diabetes og bækkensmerter. Men mellem kvinderne talte vi ikke om diabetes. Vi svømmede blot. Da jeg fortalte de andre, at jeg havde diabetes, blev de forundret over, at jeg overhovedet sagde det højt. Der kan være tabu omkring det, siger Lotte Kruse Nielsen, som til daglig er sygeplejerske.

- Selvom jeg har en faglig baggrund, så mangler der mere information om, hvad diabetes betyder for mig i forbindelse med graviditeten. Det vil også være en hjælp, at der er lagt en plan for opfølgning, som ens egen læge også kender til, siger Lotte Kruse Nielsen, som forventer at opfølgende samtale hos egen læge nu vil vise, at hun er på rette vej igen, så hun undgår type 2-diabetes.

Sammen om diabetes
Diabeteshandleplanen Sammen om diabetes blev vedtaget på Aarhus Byråds møde 12. september.

- Vi ønsker, at aarhusianerne får den hjælp, som de har brug for, uden det skal være forbundet med skyld. Forestil dig hvordan gravide ikke blot glædes ved at få et barn men oveni også skal bekymre sig om en uønsket diabetes opstået undervejs i graviditeten. Det kan vi sammen hjælpe med at forebygge, så kvinder kan fokusere på barsel og barnets opvækst.

Når især Sundhed og Omsorgs frontmedarbejdere har kontakt med borgere vil der i højere grad blive fokuseret på tidlig opsporing, forebyggelse og behandling af type 2-diabetes. Ved en kontakt med et barn eller voksen med diabetes vil medarbejderne samtidig fokusere på en helhedsindsats for hele familien.

- Flere børn i Aarhus har type 1-diabetes, og deres mor og far kan have svært ved at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet. Vi har ikke midlerne lige nu, men vi vil meget gerne arbejde på at skabe støttetilbud i skoler og dagtilbud, så lærere eller andre kan hjælpe børn med den daglige behandling i trygge, vedvarende rammer, siger Jette Skive.

Diabeteshandleplanen er derfor både en kortlægning, indeholder nye initiativer og har flere mål for fremtiden. Det vigtigste er, at antallet af nye tilfælde af type 2-diabetes bliver mindsket og at aarhusianere med diabetes tæt inde på livet kan leve et godt liv trods sygdommen.

Ambitiøs plan nødvendig
Diabetesforeningen er glade for, at Aarhus Kommune er interesseret i at løfte diabetesindsatsen med en handlingsplan:

- Det er godt, at Aarhus Kommune tager udfordringen fra diabetes op. En ambitiøs og forpligtende handlingsplan er et vigtigt udgangspunkt for at sikre en bedre sammenhæng og et løft for den enkelte aarhusianer med diabetes. Vi ser frem til at følge udmøntningen af handlingsplanens initiativer, og vi deltager gerne med patienternes perspektiv, siger sekretariatschef Ane Eggert Jackson fra Diabetesforeningen.

Fakta
Antallet af diabetikere i Danmark er fordoblet på 10 år, og i 2030 vil op mod 430.000 danskere have diabetes. I Aarhus har godt 10.000 borgere type-2 diabetes, men tallet forventes at stige med det dobbelte i 2030, ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Derudover skønner Diabetesforeningen, at omkring 15.000 borgere har en form for forstadie til sygdommen og at de dermed er i stor risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Antallet af borgere med type 1-diabetes i Midtjylland er knap 6.000.

Diabeteshandleplanen har fire fokusområder:
• Indsatser sker på borgerens præmisser
• Forebyggelse og tidlig indsats
• Styrket indsats for borgere med type 1-diabetes – særligt børn og unge
• Sammenhæng i behandlingen og omsorg for eget helbred

Læs diabeteshandleplanen ved punkt 41 til Byrådets møde 12. september