Rådmand: Sundhedsreform skal styrke kommunerne i det nære sundhedsvæsen

Når Regeringen inden længe præsenterer en sundhedsreform, håber rådmand Jette Skive, Aarhus Kommune, at det bliver endnu mere enkelt for borgerne at blive behandlet i sundhedsvæsenet:

- Jeg bliver bekymret for Regeringens kommende udspil, når jeg hører, at der skal komme 21 sundhedsklynger med hospitalerne som omdrejningspunkt. Det lyder en smule som kaos i mine ører og et sundhedsvæsen, der går i 21 forskellige retninger, siger Jette Skive.

- Før havde vi 13 amter, nu 5 regioner og så lyder det til, at vi har 21 sundhedsklynger på vej. Måske jeg hører det forkert, men ejerne af sundhedsfællesskaberne skal være helt tydelig, og ejerskabet bør have et stærkt demokratisk ophæng i kommunerne.

- Så, i forhold til de foreløbige meldinger mangler jeg, at kommunerne og almen praksis er med til at formulere, hvordan det nære sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden. Det tyder på, at Regeringen har søgt for stor inspiration fra nogle få eksperter, som er meget bundne i en hospitalslogik, og ikke så meget har søgt inspiration i det, der peger fremad mod det nære sundhedsvæsen i kommunerne.

- Det er kommunerne, som både skal forebygge og skabe en bedre sundhed og levetid hos danskerne og hospitalerne, som udfører specialiseret behandling. Både mindre omfattende behandling og opfølgende behandling foregår og bør foregå i kommunerne, så jeg mangler indtil videre, at Regeringen klart tilkendegiver, at sundhedsreformen understøtter den bevægelse, siger Jette Skive.

- Jeg håber samtidig ikke, at psykiatrien i det nære sundhedsvæsen samt problemerne med især mistrivsel og psykisk sårbarhed hos vores unge er gledet helt ud, for der er stadig brug for at opprioritere psykiatrien og fokus på vores mentale sundhed.

- Jeg har noteret mig, at det endelig udspil til sundhedsreform sendes ud i uge 43. Det betyder, at der stadig er mulighed for at få justeret oplægget, siger Jette Skive, som håber og forventer, at regionerne bliver nedlagt.

- Vi har oplevet alt for meget bureaukrati, og vi har brug for, at patienterne oplever et sammenhængende forløb, uden at vi har to offentlige instanser, som kæmper om de samme patienter og kæmper om regningen. Det nytter ikke noget i et lille land som Danmark. Det er både vores egen opgave at sikre men især Regeringens, når der bliver lagt en struktur for det fremtidige sundhedsvæsen, siger Jette Skive.