35 kommuner deler viden om demens i Aarhus

Når 35 kommuner mødes i Aarhus til Demens Topmøde 2021 den 14. september, er det for på tværs af landet at innovere og inspirere til nye løsninger i kommunernes store demensarbejde. Bag topmødet står Demensalliancen, Aarhus Kommune og Fremfærd Sundhed & Ældre, som med topmødet ønsker at fastholde et nationalt fokus på at skabe et rummeligt og demensvenligt samfund for alle. 

For når mennesker rammes af demens, rammer det også deres nærmeste, hvor ensomhed, nedsat trivsel og livskvalitet, stress, angst og depression bliver negative konsekvenser af sygdommen.

“Vi må nationalt stå sammen for at skabe et samfund, der rummer alle, og hvor demensvenlighed er i centrum. For demensvenlighed handler om medmenneskelighed, og derfor må vi på tværs af kommuner sikre, at alle kan skabe sig et trygt og værdigt liv – også for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende,” siger Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand i FOA og en del af Demensalliancen.

I dag lever 90.000 danskere med demens, og det tal forventes at stige de kommende år. Samtidig er cirka to millioner danskere over 18 år i berøring med demens som pårørende, bekendt eller via arbejde. Derfor kan ambitionen om et demensvenligt samfund ikke alene løftes af kommunerne, men skal sikres i et samarbejde mellem kommuner, kulturinstitutioner, erhvervslivet og foreninger.

“Det er vigtigere end nogensinde før, at vi skaber byrum, så mennesker med demens og deres pårørende med en hjælpende hånd kan leve et almindeligt liv med fritidsaktiviteter, indkøbsture, museumsbesøg og kulinariske oplevelser. Men det kræver, at vi alle tager ansvar og står sammen om løsninger, om det så er kommunalpolitikeren, social- og sundhedshjælperen, buschaufføren, tjeneren eller ekspedienten i supermarkedet,” siger Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og formand for KL's sundheds- og ældreudvalg.

 

Kommuner deler de gode erfaringer

På topmødet deler kommunerne deres erfaringer og succeser fra konkrete demensindsatser, så gode innovative løsninger krydser kommunegrænserne. Samtidig deler Social- og Ældreminister, Astrid Krag, sin vision for et demensvenligt Danmark, mens små demenstalks fra frontpersonale, fageksperter, borgere med demens og pårørende skal give nye perspektiver og inspiration.

“Kommunerne har allerede stort fokus på at skabe et demensvenligt samfund, men det er vigtigt, at succesfulde initiativer og innovative løsninger også deles på tværs af kommunegrænser. Derfor er det helt afgørende, at både frontmedarbejdere, ledere og politikere samles og videndeler på tværs, så vi nytænker løsninger, der kan kobles til den enkelte kommune og sikre opbakning og handling,” siger Hanne Agerbak, kontorchef i KL og formand for Fremfærd Sundhed og Ældre.

Demenstopmødet afsluttes med en hyldest af personale og indsatser rundt i landet, der arbejder med personer med demens og deres pårørende ved en prisuddeling.

 

FAKTA

  • Demensalliancen er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen om den fælles vision om et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens.
  • Fremfærd Sundhed & Ældre er en del af Fremfærd, der er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om udvikling af de kommunale kerneopgaver.
  • Demenstopmødet afholdes tirsdag den 14. september 2021 kl. 10.00 – 16.30, Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, Rådhussalen. Ønsker pressen af dække demenstopmødet, skal du rette henvendelse til Tue Germundsson.

 

Kontakt

  • Tue Germundsson, presseansvarlig, Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, tlf.: 41 85 90 54.