Direktør i Østjyllands Brandvæsen fritages for tjeneste

Bestyrelsen har onsdag formiddag diskuteret sagen på et møde, og der var enighed om, bestyrelsen har behov for at afdække en række forhold, og i den periode fritages Lars Hviid for tjeneste.

Rådmand Bünyamin Simsek, som er formand for bestyrelsen i ØB, havde forinden haft ”åben dør” for ansatte, der ville fortælle om forholdene. Det benyttede flere sig af, og på den baggrund orienterede rådmanden bestyrelsen.

”Det er altid beklageligt, når det kommer så vidt, men der er ingen vej udenom, at han fritages for tjeneste, så vi kan komme til bunds i tingene,”
siger Bünyamin Simsek.

Han gør opmærksom på, at det er kommet som en overraskelse, at problemerne har været så omfattende. På et bestyrelsesmøde i september gav ØB’s tre medarbejderrepræsentanter deres opbakning til direktøren.

Det er direktøren, der må tage konsekvensen af forholdene, men vi skal naturligvis i den kommende tid have klarlagt, hvordan arbejdsmiljøet kan være så dårligt, uden at vi i bestyrelsen får kendskab til det,”
siger Bünyamin Simsek.

Bestyrelsen sætter nu gang i en undersøgelse af forholdene i ØB. Når undersøgelsen er færdig, vil der blive truffet en endelig afgørelse for den fremtidige drift i ØB.

Bestyrelsesformanden vil i mellemtiden hurtigst muligt udpege rette personer til henholdsvis at varetage ledelsesansvaret og påtage sig beredskabsbemyndigelsen.