Aarhus får nye by- og pendlercykler

Bycykler fra Donkey Republic

Aarhus Kommune har netop indgået en aftale med firmaet Donkey Republic om levering af 500 cykler. Firmaet er leverandør af bycykler i blandt andet København. Hvis de 500 nye cykler bliver en succes er det planen at ca. 2000 nye by- og pendlercykler skal erstatte kommunens nuvæ-rende bycykler fra 2020.

De første 500 cykler vil bl.a. blive placeret ved standsningsstederne langs Letbanen og som et tilbud ved parkeringsanlæg og parkér og rejs-anlæg, og andre centrale rejsemål i byen.

Jeg er rigtig glad for den nye ordning. Jeg håber, at både aarhusianerne og byens gæster tager godt imod tilbuddet. De nye cykler giver mulighed for selv at sammensætte en fleksibel rejse, hvor den enkelte eksempel-vis kan vælge at cykle det sidste stykke til arbejde eller studie fra et stoppested eller et parkér og rejs-anlæg
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø

Lokale og besøgende i Aarhus kan bruge Donkey Republic’s app til at finde og leje cyklerne flere steder i byen. Cyklerne låses op med app’en, som forbinder til cyklens lås via Bluetooth.

Til forskel fra de eksisterende bycykler er de nye cykler meget lettere og desuden forsynet med gear mm.

De velkendte blå bycykler, som har præget bybilledet i Aarhus siden 2004, vil fortsat være på gaden i den periode, hvor de nye by- og pendlercykler testes. Det vil sige indtil udgangen af 2019. I samme periode vil opgaver med drift, vedligeholdelse og servicering af de blå bycykler også fortsat blive varetaget af sygemeldte borgere på Arbejdsmarkeds-center Nord.

Udover at være med til at sikre, at der er bycykler til folket i hele sommerhalvåret, får de sygemeldte borgere mulighed for at prøve sig selv af i værkstedsarbejdet og blive afklarede om deres jobmæssige fremtid. Det er en ordning, som giver mening både for den enkelte og for fællesskabet. Derfor vil jeg og min forvalt-ning da også arbejde på, at vi med den nye ordning kan få en aftale med leverandøren om fx at stille praktikpladser til rådighed for ledige
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fakta
De nye cykler fra Donkey Republic kan lejes for kr. 12,50 for 30 minutter eller kr. 85 for 12 timer. Man kan yderligere vælge at købe et abonnement til kr. 149 pr. måned, hvilket giver ubegrænset gratis adgang til alle Donkey Republic’s cykler i hele verden.

Donkey Republic har cykler i København, Berlin, Hamburg, Köln, München, Amster-dam, Barcelona, Wien og mange andre Europæiske byer.

Cyklerne vil blive placeret i den centrale del af Aarhus spredt ud over 100+ "hubs" af 4-6 cykler. Et "hub" er en specifik GPS-lokation som har fået tildelt et bestemt antal cykler. Når man lejer cyklerne, skal lejen afsluttes igen ved et godkendt hub.