Frederiksbjerg bliver fredeligere og grønnere

Når der bliver etableret flere nedgravede affaldsbeholdere på Frederiksbjerg, benytter Aarhus Kommune sig af muligheden til at sætte gang i processen med at gentænke de berørte gader.

”Vi bør altid forsøge at optimere vores indsatser og arbejde smartere. Det gør vi sammen med områdets beboere, så vi kan skabe nogle bedre rammer for det gode liv i bydelen. Vi sammentænker affaldshåndtering, implementering af mobilitetsplanen og målet om 10.000 træer inden 2025, så vi udnytter vores ressourcer bedst muligt,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Aarhus Kommune inviterer sammen med Fællesrådene på Frederiksbjerg og Langenæs til seks workshops i uge 47 og 48.

Hver workshop fokuserer på et mindre område af Frederiksbjerg, og skal blandt andet samle beboernes input til, hvordan man kan fredeliggøre området for gennemkørende trafik, skabe bedre parkeringsforhold - hvor det savnes - og forbedre gaderum til leg og ophold.

Idéerne og ønskerne bliver samlet i et planforslag for hele Frederiksbjerg, som bliver præsenteret på et borgermøde i begyndelsen af 2019.

Arbejdet forventes at begynde i første halvdel af 2019, og du kan læse mere

Læs mere om projektet og processen.