Asfaltarbejde natlukker centrale veje i midtbyen

Strækningen mellem Vesterport og Nørreport skal have ny asfalt. Det betyder, at Nørregade og Nørre Allé vil være lukket for al gennemkørsel i begge retninger klokken 01-05 på alle hverdage fra på tirsdag og frem til den 24. oktober.

Løsningen med natarbejde er valgt for ikke at skabe problemer i myldretidstrafikken, hvor bl.a. 70-80 busser i timen er afhængige af strækningen. Men gener er uundgåelige, når tons tunge maskiner rykker ind i midtbyen.

”Strækningen er en hovedåre i byens infrastruktur, og vi sparer buspassagerer, bilister og vareleverancer for mange timers kø ved at udføre arbejdet om natten. Omkostningen er til gengæld, at naboer vil opleve nattestøj - særligt i uge 41, hvor vi fræser den eksisterende asfalt af,” forklarer Thomas Skov, vejingeniør i Teknik og Miljø.

Direkte berørte beboere er blevet informeret om arbejdet.