Ny teknologi skal forkorte rejsetiden på Ringgaden

Aarhus Kommune har de seneste år gennemført forskellige projekter langs Ringgaden for at forbedre fremkommeligheden. Bl.a. er krydset ved Silkeborgvej blevet udvidet, så trafikanterne har fået mere plads.

Næste projekt er, at trafiksignalerne i fem kryds på strækningen nu bliver opgraderet med nye styreapparater. På den måde bliver det muligt at udnytte de fysiske ændringer på vejen optimalt til at skabe kortere rejsetider. Det er krydsene ved Søren Frichs Vej, Silkeborgvej, Viborgvej, Fuglebakkevej og Paludan Müllers Vej, som alle bliver opgraderet.

”Ringgaden er en af Aarhus’ vigtigste forbindelser, og vi forventer udelukkende flere trafikanter på strækningen i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at prioritere den og løbende lave forbedringer, der giver aarhusianerne en lettere hverdag,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Bedre oplevelse for alle
Når projektet er afsluttet til december, vil både cyklister, bilister og den kollektive trafik udover et bedre flow i trafikken opleve små ændringer, som vil forbedre køreoplevelsen på Ringgaden.

Bilister får et dedikeret grønt lys til venstresving ad Søren Frichs Vej, hvilket vil give en mere tryg oplevelse, når tre spor og en cykelsti skal krydses. For cyklister betyder flere detektorer, at trafiksignalerne bliver bedre til at spotte dem og give grønt lys.

Den kollektive trafik får efter eget ønske lettere ved at køre ind på Ringgaden fra side-vejene med dedikeret grønt lys.

Lavere hastighed
Arbejdet er begyndt i krydset ved Søren Frichs Vej og vil efterhånden bevæge sig vide-re op ad Ringgaden. Mens arbejdet står på, vil hastigheden på de omkringliggende strækninger blive sat ned til 50 km/t.
Selve udskiftningen af styreapparater vil ske om natten, da det bliver nødvendigt at slukke for trafiksignalerne i disse perioder.