Søren Frichs Vej bliver en grøn bygade

Søren Frichs Vej efter omdannelse

I de kommende uger begynder en grøn forandring af Søren Frichs Vej på strækningen fra Carl Blochs Gade til Ringgaden. Fartdæmpende heller, grøn beplantning og 30 nye træer skal ændre vejen fra industrivej til en grøn bygade.

Gaden får desuden et nyt lyskryds, hvor den møder Carl Blochs Gade. Det sker for at skabe bedre adgangsforhold til de mange kommende beboere på Godsbanearealerne, hvor udviklingen af et nyt bykvarter er i fuld gang.

 

”Vi forbereder Søren Frichs Vej til at blive hovedfærdselsåre fra Godsbanearealerne og videre gennem brokvarteret. Træer er afgørende for, at de nye bykvarterer bliver attraktive steder at bo, og derfor er jeg glad for, at vi får plads til så mange langs bygaden. Det viser, at vi er seriøse med vores ambition om, at Aarhus skal have 10.000 træer inden 2025,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Projektet, der bliver afsluttet i maj 2019, skal samtidig ses som en rettesnor for, hvordan den resterende del af Søren Frichs Vej forandrer sig de kommende år i takt med udviklingen af brokvarteret.

Sådan påvirkes trafikken
Mens arbejdet står på, vil der være perioder med vejindsnævringer og omkørsler for både bilister og cyklister. Skiltning vil løbende guide trafikanter på rette vej.

På Facebook-siden Vi udvikler Aarhus bliver det forklaret, hvordan projektet også tager højde for klimaforandringer (åbner i nyt vindue).