Nyt fokus giver færre kontrolafgifter i år

Aarhus Kommunes cityassistenter udskrev i 2017 60.420 kontrolafgifter. En fremskriv-ning for 2018 viser, at tallet i år vil lande på omkring 54.000. Altså ca. 10 pct. mindre.

”Hovedformålet med at uddele p-afgifter er at sørge for fremkommelighed og sikkerhed. Derfor glæder jeg mig over faldet, da det er et udtryk for, at vores nye fokus på at give vejledning frem for afgifter virker. Det skaber både større arbejdsglæde hos kommunens ansatte og giver færre ærgrelser hos de bilister, der undgår en gul seddel i forruden,”
siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Faldet i kontrolafgifter sker også på baggrund af et bedre samarbejde mellem kommunen og byens eventarrangører.

 

”Vi er glade for, at eventarrangørerne har inviteret parkeringskontrollen ind i samarbejdet om de store arrangementer. Vi kan konkret se effekten af det nye samarbejde i det faldende antal p-afgifter, hvor der i forhold til 2017 blev udskrevet 70 pct. færre til Classic Race, 33 pct. færre til Kræmmermarkedet på Tangkrogen og 20 pct. færre til DHL-stafetten. De tal skal vi bygge videre på,”
siger Kim Gulvad Svendsen, driftschef i Teknik og Miljø.

Det nye politiske fokus og samarbejdet med byens eventarrangører har også haft en positiv effekt på cityassistenternes image.

”Hver gang vores cityassistenter hjælper en bilist, vil deres image blive forbedret. Det er en langsom proces, men vi kan se, at aarhusianerne tager godt i mod den nye tilgang, og at det ændrede politiske fokus virker,”
siger Kim Gulvad Svendsen, driftschef i Teknik og Miljø.

Fakta
- Til Classic Race i 2017 blev der udskrevet 598 p-afgifter. I 2018 var tallet 171.
- Til Kræmmermarkedet i 2017 blev der udskrevet 265 p-afgifter. I 2018 var antallet 178.
- Til DHL-stafetten sammenlignes kun onsdag pga. af en række forhold som fx sygdom hos cityassistenterne. Her blev der udskrevet 142 afgifter i 2017. I 2018 var tallet 117.