Aarhus vil styrke bæredygtigt byggeri

Aarhus Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2030. For at nå målsætningen skal byggeriet med på den grønne vogn. Bygninger står i dag for cirka 40 procent af det danske energiforbrug, og byggebranchen genererer 35 procent af Danmarks affald. 
 
”Frem mod 2030 er forventningen, at Aarhus vokser med 50.000 indbyggere. Byen skal fortættes, og det skal ske på en både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig måde. For at indfri Aarhus’ ambitioner på klimaområdet, er det afgørende, at vi arbejder med vidensdeling og kompetenceopbygning i byggebranchen. Samtidig skal vi som kommune turde stille krav til branchen. Krav er nemlig ikke en spændetrøje, men er derimod med til at drive udviklingen i branchen,”
Keld Hvalsø, formand for Teknisk Udvalg.
Keld Hvalsø holder også åbningstalen, når Building Green Aarhus slår dørene op i Centralværkstedet den 3. april. 
 
Han bakkes op af rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek:
 
”Klimaudfordringerne giver os en lang række muligheder, som vi skal forstå at udnytte. En af dem er vores byggebranche, hvor arbejdet med den grønne omstilling giver branchen en mulighed for at udvikle nye forretningsmodeller, som kan sikre, at danske byggeløsninger også i fremtiden, hører til blandt de mest nyskabende og avancerede i verden,”
Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø.
 

Ludo om grøn innovation

Udover en lang række debatter og oplæg, kan man på Go Green with Aarhus-scenen opleve en nytænkt udgave af det klassiske familiespil, Ludo. Her vil Aarhus Kommune blænde op for ludospil i kæmpeformat, hvor blandt andet iværksættere vil vise deres vej fra idé til produktion af grønne produkter. Spillepladen fører iværksætterne gennem forskellige faser i produktudviklingen, og det skal inspirere tilskuere til selv at springe ud i grøn innovation. 
 
”Aarhus Kommune skal være med til at understøtte omstillingen til et mere bæredygtigt byggeri. Bygninger er centrale i klimaindsatsen, og vi vil gerne bidrage til udviklingen og sætte fokus på cirkulære produkter, innovation og debat om værdier i byen,”
Darma Louise Duus, projektleder i Aarhus Kommune.
 
Derudover kan man møde Aarhus Kommunes Bæredygtighedsudvalg. Det sker på Aarhus Kommunes stand på konferencen, hvor medlem af udvalget, Eva Borchorst Mejnertz, står klar til at svare på spørgsmål om Aarhus’ vej mod CO2-neutralitet. Hvis man trænger til frisk luft, inviterer Aarhus Kommune også til en byvandring på Sydhavnen, som rummer mange eksempler på bæredygtige byudvikling.

Fakta om Building Green Aarhus

Det er tredje gang Building Green afholdes i Aarhus.
FN’s verdensmål, byggeløsningers miljøeffekter og det bæredygtige byrum. Det er nogle af de ting, der er i fokus på årets Building Green i Aarhus. Building Green er en byggekonference og messe, der samler byggeriets grønne aktører. Formålet er at udveksle viden om bæredygtige og energieffektive bygninger og at skabe netværk som grobund for fremtidens grønne byggeri. 
I løbet af de to dage afholdes paneldebatter, ekspertoplæg og aktiviteter på tre scener rundt i Centralværkstedet, hvor der også vil være udstillinger af bæredygtige produkter. Bæredygtig byudvikling er en vigtig byggesten i fremtidens Aarhus, og derfor er Aarhus Kommune Building Green-partner.