Bæredygtig indkøbspolitik skal sikre livskvalitet og sundhed for borgerne i Aarhus

Aarhus Kommune køber hvert år varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver for milliarder af kroner. Produktion og transport sætter derfor et enormt klimaaftryk i Aarhus, og det er kommunens ansvar at sikre, at det ikke går ud over borgerne. Sådan siger Bæredygtighedsudvalgets formand Camilla Fabricius (S).

 

”Borgerne i Aarhus skal kunne vide sig sikre på, at de får ren mad, rent vand og ren luft i deres hverdag. Det har kommunen et medansvar for at sikre, for når lastbilerne oser, påvirker det os alle sammen, når vi åbner vinduet derhjemme,”
Camilla Fabricius.

Magistraten behandlede Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til Indkøbs- og Udbudspolitik-ken på dens møde i dag. Helt konkret anbefaler Bæredygtighedsudvalget derfor, at der stilles større krav om bæredygtighed til kommunens leverandører. Målet er et markant mindre klimaaftryk, så borgerne i Aarhus har vished for deres sundhed i hverdagen på både kort og langt sigt. Især bør der stilles krav om brug af bæredygtigt materiale og emballage, ligesom leverandørerne fremover bør sikre, at CO2-udledningen i forbindelse med transport mindskes betydeligt.

Udover at sikre aarhusianerne tryghed og ren luft i byen flugter anbefalingen med både FN’s verdensmål og Aarhus-målene om En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer samt En by, hvor alle er sunde og trives. Målet er endda, at FN’s verdensmål skal integreres i samarbejdet med kommunens leverandører.

”Når Aarhus Kommune køber ind, er det vigtigt, at det først og fremmest er med borgernes ve og vel for øje. Selvom vi er verdens mindste storby, skal vi ikke være bange for at tage et stort ansvar. I fremtiden bør vi ikke bare være verdens mindste storby, men også verdens reneste. Det skal kommunen gå forrest for at sikre,”
Nina Carlslund, medlem af Bæredygtighedsudvalget.

Udvalget har i forbindelse med kommunens nye indkøbspolitik udarbejdet en række konkrete anbefalinger til, hvordan kommunens indkøb bliver mere bæredygtige, så borgerne i Aarhus i stadig mindre grad påvirkes af forurening fra produkter, fødevarer, arbejdsmiljø, trafik og indeklima.

Fakta

Bæredygtighedsudvalget arbejder blandt andet med klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi og består af seks medlemmer, som er de tre byrådsmedlemmer Camilla Fabricius (fmd.), Eva Borchorst Mejnertz, Theresa Blegvad samt Nina Carlslund, hoteldirektør Scandic Aarhus City, Søren Winther Lundby, CEO Global Citizen og Steen Stavnsbo, partner Clean Energy Invest mm.