Det er blevet hurtigere at komme frem på Ringgaden

Aarhus Kommune har de seneste år gennemført forskellige projekter langs Ringgaden for at forbedre fremkommeligheden. Bl.a. er flere svingbaner blevet forlænget, og krydset ved Silkeborgvej er blevet udvidet, så trafikanterne har fået mere plads.

Senest er fem lyskryds blevet opgraderet med bl.a. dedikerede venstresvingspile og radarteknologi til bedre at spotte bilister og cyklister. På den måde er det blevet muligt at udnytte de fysiske ændringer på vejen optimalt til at skabe kortere rejsetider.

Helt nye målinger viser, at en bilist i gennemsnit sparer 24 sekunder på turen fra Søren Frichs Vej til Paludan Müllers Vej sammenlignet med samme strækning i 2016.

”Det er bemærkelsesværdigt, at vi har reduceret rejsetiden i en periode, hvor antallet af trafikanter er støt stigende. Ringgaden er en af Aarhus’ vigtigste forbindelser, og de positive resultater viser jo tydeligt, at det kan betale sig at investere i vores eksisterende vejnet,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Sparer samfundet for millioner

For samfundet svarer 24 sekunders reduceret rejsetid på Ringgaden til en besparelse på næsten 12,5 millioner kroner årligt. Det viser Transportministeriets model til gennemførsel af samfundsøkonomiske analyser.

I modellen bliver tidsbesparelsen og antallet af trafikanter på strækningen holdt op mod en række parametre som fx BNP og brændstofseffektivitet.

Næste større optimering af trafikafviklingen i midtbyen sker i området omkring stadion, hvor nye intelligente trafiksignaler skal gøre det lettere at komme til og fra AGF’s hjem-mekampe efter sommerferien. Læs mere om det projekt.