Rådmand vil sikre, at gæster kan parkere i beboerområder

En stor del af Trøjborg skal i de kommende måneder have indført beboerparkering kombineret med to-timers parkering for gæster, når Teknik og Miljø implementerer den parkeringspolitik, som et flertal i byrådet vedtog i april 2018 mod rådmandens indstil-ling.

Den planlagte løsning betyder kort fortalt, at man enten skal have en beboerlicens eller flytte bilen igen efter to timer, hvis man vil parkere på Trøjborg.

”De vilkår mener jeg ganske enkelt ikke, at vi kan være bekendt at tilbyde beboerne i området. Forældre kan ikke køre til Aarhus og besøge deres børn, og vil man i biografen, er man tvunget til at lede efter kortfilm. Det holder ikke,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Rådmanden har derfor bedt Teknisk Udvalg om at genbesøge sagen på onsdagens mø-de og bekræfte, at byrådsflertallet er bekendt med konsekvenserne af deres tidligere beslutning.

Voksende problem

Problemet vil senere i år og i løbet af 2020 også blive en realitet i resten af Aarhus C, efterhånden som parkeringspolitikken bliver rullet ud. Det er bl.a. beboere på dele af Frederiksbjerg, Langenæs og i Ceres Byen, som alle vil stå med samme udfordring.

Tidligere kunne problemet imødekommes ved at købe såkaldte gæstelicenser i beboerparkeringsområder. Den mulighed forsvandt dog ved årsskiftet, da det viste sig, at Aarhus Kommune ikke havde lovhjemmel til at udbyde denne service.