Aarhusianerne skaber mindre affald

Knapt 6.000 ton affald eller 60 fyldte skraldebiler. Så meget mindre affald ryger der i de aarhusianske husstandes affaldsbeholdere til restaffald sammenlignet med for fire år siden. Det er et fald på knapt ni pct., og det svarer til, at hver eneste aarhusianer nu smider 26 kg mindre restaffald ud om året end i 2015.

Ni af de 26 kg. kan tilskrives, at aarhusianerne gik i gang med en ny affaldssortering i 2016 og 2017. Det har naturligt fjernet en del især plast og metal fra restaffaldet. De resterende 17 kg. er der ikke nogen entydig forklaring på. Samlet set skaber aarhusianerne simpelt hen mindre affald nu, end de gjorde for fire år siden.

Det betyder, at der spares både ressourcer til fremstilling og transport af nye varer og over 3.800 ton CO2-udledning om året som følge af mindre forbrænding af affald.

”Det er en glædelig udvikling, for selv om affaldssortering og genanvendelse er godt, så er den bedste måde at spare på ressourcerne naturligvis, at vi simpelt hen producerer mindre affald. Vi kender ikke den præcise forklaring på hvorfor, men et kvalificeret bud er, at indførelsen af affaldssortering generelt har givet en større opmærksomhed på, hvordan vi køber ind, hvad vi smider ud, og hvordan vi gør det,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Affaldsdata samlet i rapport
Faldet i mængden af restaffald er en af de ting, der kan læses i rapporten ”Affald i tal” fra AffaldVarme Aarhus, hvor der findes en lang række statistiske oplysninger om affaldsindsamling i Aarhus Kommune. Find rapporten på www.affaldvarme.dk/affaldsdata