Teknik og Miljø holder ny årlig erhvervskonference

Under overskriften ’Sammen om den gode by’ vil Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, styrke samarbejdet med de væsentligste byudviklere til gavn for kommunens borgere.
 
”Byplanlægning og byggesagsbehandling er meget store og komplekse opgaver, som vi i Teknik og Miljø stræber efter at løfte så godt som muligt. På den ene side skal vi sikre os, at det lokale demokrati har mulighed for at styre, hvordan byen udvikler sig, og på den anden side bliver det forventet af os, at vores myndighedsbehandling og samarbejde med byudviklerne er helt i top. Det kræver en fælles dialog om byens udvikling og Teknik og Miljøs service, som jeg gerne vil styrke med en helt ny årlig konference for de virksomheder i byen, som beskæftiger sig med byudvikling,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 
Et af rådmandens pejlemærker for denne byrådsperiode er at forbedre den service, som Teknik og Miljø yder for kommunens professionelle aktører og almindelige borgere.
 
”Det handler om at have en god forståelse for hinandens udgangspunkt og mål. Vi vil gerne høre mere fra vores samarbejdspartnere om, på hvilken måde vi står unødigt i vejen eller komplicerer noget, som egentlig er simpelt. Og vi vil meget gerne skabe et bedre billede af, hvilke forventninger til byen, som vi forsøger at få bygget ind i byudviklingen,”
Bünyamin Simsek.
 
Den første erhvervskonference finder sted i Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, 8200 Brabrand d. 23. august 2019 kl. 11.30-16.00. Formålet med dagen er at fokusere på, hvordan Teknik og Miljø sammen med byudviklerne skaber størst mulig livs- og bykvalitet igennem kommende byggeprojekter, og hvordan Teknik og Miljø som myndighed kan blive bedre at arbejde sammen med de mange aktører inden for området.
 
”Vi skal altid stræbe efter at yde den bedste service til de, der vælger at investere i vores kommune. Med denne årlige konference vil vi få en bedre forståelse for investorernes ønsker og behov og vil derfor kunne yde en bedre og mere målrettet service,”
Bünyamin Simsek.