Udvidelse af Viborgvej rykker nærmere

Viborgvej skal udvides fra to til fire spor på strækningen mellem Sommervej og Tilst Vestervej. Strækningen er under hårdt pres, og udvidelsen skal både være med til at øge fremkommeligheden og gøre det mere sikkert at færdes på den centrale indfaldsvej.

”Presset på Viborgvej vil blot blive større i de kommende år, og vi har brug for denne udvidelse, hvis vi skal sikre fremkommeligheden fremadrettet. Udvidelsen af tre kryds på strækningen i 2017 var første vigtige skridt, og nu er vi klar til det næste,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Offentlig høring

Magistraten behandler indstillingen på mandag, herefter skal byrådet tage stilling til den.

Når byrådet har behandlet skitseprojektet, begynder en otte uger lang offentlig høring som et led i den såkaldte VVM-proces. Kommentarer og forslag vil efterfølgende blive indarbejdet i et endeligt projekt, som også skal behandles i byrådssalen.

Byrådet har allerede afsat 155,5 millioner kroner til udvidelsen af Viborgvej, og hvis alt går efter planen, kan første spadestik tages i løbet af 2021.