Flere ressourcer til Byggeri

Aarhus vokser, og det kan blandt andet mærkes hos Teknik og Miljø, hvor alle byggesager skal behandles. Selvom det lykkedes at få to mio. kr. årligt ved budgetforliget 2019-2022 og til trods for, at man gennem interne omprioriteringer har tilført flere årsværk, så har man i Byggeri grundet det høje aktivitetsniveau svært ved at følge med. Ikke mindst fordi mange sager er komplicerede og kræver tid. Teknik og Miljø har nu gennem omprioriteringer tilført Byggeri yderligere ressourcer for at nedbringe sagsbehandlingstiden.
 
”Vi må ikke blive stopklods i byens udvikling. Derfor har vi valgt at omprioritere i forvaltningen, så Byggeri får tilført yderligere ressourcer, og vi får sagsbehandlingstiden for byggesager reduceret,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 
Byggeri har derfor udvidet antallet af byggesagsbehandlere med tre. Det vil være tilstrækkeligt til at sikre, at alle byggesager straks bliver behandlet. Medarbejderne er netop tiltrådt, og afdelingen forventer, at alle byggesager vil være under behandling inden påske. 
 
”Medarbejderne knokler på for at få sagerne ekspederet – uden vi går på kompromis med kvaliteten i vores sagsbehandling. Det bliver uden tvivl en hjælp, at der nu bliver flere til at løse opgaverne, ligesom vi har en forventning om, at den nye BOM-brugerflade vil løse en række tidskrævende startvanskeligheder,”
Ann Hamborg, afdelingschef i Teknik og Miljø. 
 
Både Byg og Miljø (BOM), det landsdækkende system byggesager behandles igennem, og ikke mindst BR18 har givet ekstra udfordringer det seneste år. Til nytår træder flere nye regler i kraft, og derfor håber Ann Hamborg, at endnu flere, der skal bygge, vil benytte sig af tilbuddet om forhåndsdialog. 
 
”Forhåndsdialogen vil fjerne mange af de sten, der kan være på vejen i processen. Forhåndsdialog kan ofte bidrage til at reducere sagsbehandlingstiden væsentligt,”
Ann Hamborg, afdelingschef, Teknik og Miljø.