Konference styrker fællesskab om klimaindsats

Siden 2008 har Aarhus arbejdet med at sænke CO2-udledningen – og er på 10 år nået godt og vel halvvejs. Arbejdet involverer en lang række aktører – lige fra kommunen selv til universitet, virksomheder, borgere, interesseorganisationer, ministerier og græsrødder. Som en del af klimaindsatsen samler Aarhus Kommune hvert år en lang række af disse aktører, for at styrke samarbejdet, oplyse om indsatsen og udvikle den, så man hele tiden sikrer, at man i fællesskab går i den rigtige retning.
 
”De næste skridt mod målet er udfordrende. Det kræver en fælles indsats og et godt samarbejde at nå målet. Byernes grønne omstilling er helt centrale for at skabe en bæredygtig verden, og vi har som bysamfund et særligt ansvar for at gøre vores vækst bæredygtig,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 

Ny klimaplan på vej

Byens nuværende klimaplan løber til og med 2020. Derfor er arbejdet med næste kapitel i klimaindsatsen i fuld gang. Det betyder også, at man på årskonferencen får mulighed for at komme med input til byens klimaplan. Byrådet har med budgetforliget i efteråret besluttet, at der skal ske et gearskifte i den grønne omstilling. En retning som har stor opbakning blandt aarhusianerne. Ifølge en Megafon måling, som Aarhus Kommune har foretaget, mener cirka 85 procent af aarhusianerne, at de forventer, at netop Aarhus Kommune skal være foregangskommune.
 
”Arbejdet frem mod en ny klimastrategi og klimaplan for perioden 2021 – 2015 er allerede i gang. Den nye klimaplan sætter retningen for vores fremadrettede indsats. Jeg er glad for den interesse, der er for klimaindsatsen i Aarhus. Derfor er det vores opgave at skabe rammerne for, at virksomheder og borgere får mulighed for at omstille sig,”
Bünyamin Simsek.
 

Uddeling af priser

Udover at være et rum for fælles udvikling er årskonferencen også der, hvor man fejrer de, som er med til at gøre en forskel i Aarhus. I efteråret har det været muligt at nominere kandidater til Aarhus Kommunes Spirepris, som går til bæredygtige projekter, klima-iværksættere og grønne ildsjæle i Aarhus. Sideløbende har Aarhus Kommunes ansatte kunnet nominere en kollega, der gør en særlig forskel for klimaet med sin daglige arbejdsindsats, og som bliver hædret med prisen ”Årets Klimakollega”.
 
”Begge priser er vigtige anerkendelser af det arbejde, der hver dag bliver gjort og som understøtter klimaindsatsen i Aarhus. Spireprisen sætter netop fokus på, at det er vigtigt, at man som virksomhed forholder sig til, hvordan man med sin forretning kan udvikle de løsninger, der er med til at skabe reel grøn omstilling af samfundet,”
formand for Bæredygtighedsudvalget, Anders Winnerskjold.
 

Fakta

Årskonferencen samler cirka 300 aktører om den grønne omstilling af byen.