Vanddragen flyttes fra Store Torv

Torvenes Brøndsløjfe, bedre kendt som Vanddragen, bliver kørt i depot i begyndelsen af 2020. Det gamle kunstværk skal erstattes med ny vandkunst, der særligt skal henvende sig til børn og få livet tilbage på Store Torv.

Det er Ango Winther, næstformand for Teknisk Udvalg, der har henvendt sig til Teknik og Miljø med et forslag om, at lave en vandkunst for børn på Store Torv. Vandkunsten skal bringe leg og tilbage på torvet. Ango Winthers forslag gør det muligt at genanvende pumpeanlægget. Der tegner sig dermed et politisk flertal for flytningen.

Ango Winther og Bünyamin Simsek har aftalt, at de vil arbejde målrettet for at rejse midler til omdannelsen af torvet gennem fonde.

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, glæder sig over forslaget fra Ango Winther. Rådmanden har selv længe har haft en ambition om at opfylde aarhusianernes ønske om at flytte Vanddragen.

”Ango Winthers forslag om at gøre det muligt, at børnene kan lege i den mest centrale del af Aarhus er virkeligt godt. Jeg vil gerne takke ham for, at han ikke bare har lænet sig tilbage, men i stedet er gået aktivt og konstruktivt ind i arbejde for at skabe mere liv på Store Torv med fokus på børnenes leg,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Ango Winther, medlem af Teknisk Udvalg, håber, at Store Torv kan blive til et torv, hvor byens børn vil flokkes.

”Vi har set andre steder i byen, hvad det betyder, at der er plads til, at børn kan lege. For mig er det helt afgørende, at Store Torv ikke blot bliver et sted, hvor man opholder sig. Det skal være et sted, hvor der er plads til børnenes leg og latter. Det er oplagt, at vi gør brug af pumpeanlægget til at skabe en vandkunst, der er lavet til at lege i. Jeg håber meget, at der er nogle fonde, der kan se perspektiverne i at være med til at skabe et nyt og levende Store Torv,”
Ango Winther, medlem af Teknisk Udvalg.

Julemarked

Det er en større opgave at flytte Vanddragen, da jorden under Store Torv gemmer på et teknikrum på størrelse med en toværelses lejlighed, der i samme omgang skal renoveres og gøres klar til det nye anlæg.

Grundet julemarkedet i området omkring Store Torv kan flytningen først til at finde sted i starten af 2020.

Teknisk Udvalg behandler sagen på dets møde på mandag.