Aarhus vil hjælpe andre kommuner med at spare på energien

Aarhus Kommune har sparet to millioner kroner, siden man i februar 2018 intensiverede arbejdet med energiledelse i kommunens bygninger. Baggrunden er en indsamling af for-brugsdata gennem seks år. Energistyrelsen har valgt at bidrage med 780.000 kr. til projektet, som kan være en model for andre danske kommuner. 
I første omgang er det Viborg Kommune, der i samarbejde med konsulentfirmaet Dansk Energi Management er gået sammen med Aarhus i et projekt, som skal spare på energiforbruget i egne bygninger ved intelligent anvendelse af forbrugsdata.
 
”Vi har nu været i gang i snart et år, og det er glædeligt at se den gevinst, som et målrettet arbejde med energiledelse kan give. Indsatsen støtter godt op om den overordnede grønne målsætning, vi har her i Aarhus Kommune, og det er kun dejligt, hvis vi kan hjælpe andre kommuner med at bliver grønnere,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.
 
Projektet ”Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg og Aarhus Kommuner” (IDEVA), har til formål at udvikle en skalerbar model for implementering af energiledelse i kommuner. 
 

En målrettet indsats

Aarhus Kommune skiller sig ud i forhold til mange andre kommuner, fordi de store mængder forbrugsdata, som indsamles fra kommunens bygninger, bliver anvendt aktivt. Ud fra forbrugsdata er det muligt at identificere bygninger med et unaturligt højt energiforbrug, og derved målrette indsatsen, hvor den har størst værdi.
 
”Ved hjælp af forbrugsdata fra kommunens bygninger har vi identificeret et stort potentiale for at skære ned på energiforbruget og dermed en økonomisk gevinst. IDEVA skal hjælpe med at sætte system i måden, vi arbejder med energiledelse på, og gøre værktøjerne tilgængelige for andre kommuner i Danmark,”
Jakob H. Kaiser, teamkoordinator for Energiledelsesteamet. 
 
Formålet med energiledelse i Aarhus Kommune er vedvarende at reducere energiforbruget i kommunens bygninger gennem en kombination af en systematisk og målrettet anvendelse af forbrugsdata og rådgivning til driftspersonale samt driftsoptimeringer af tekniske anlæg og adfærdstiltag. 
 
Projektet løber fra januar 2019 til juni 2020 og har en samlet projektsum på 1,3 mio. kr.