Første skridt mod aarhusiansk trafikcentral

En opgradering af alle Aarhus Kommunes 231 signalanlæg skal på sigt gøre det muligt at optimere trafikafviklingen i Aarhus med kort varsel. Uanset om ændringer opstår pludseligt ved uheld og udrykning, eller når der er planlagte større events og vejarbejder.

En medarbejder kan med hjælp fra realtidsdata fjernstyre signalerne og f.eks. give grønt lys i længere tid i én retning, hvis der opstår en længere kø, eller en ambulance skal igen-nem.

Det første af i alt 231 signalanlæg med denne teknologi er netop taget i brug, da krydset som skal forbinde Godsbanearealerne med Søren Frichs Vej og Carl Blochs Gade er åbnet.

”Efterhånden som vi installerer teknologien flere steder i byen, vil vi blive i stand til at udnytte vores eksisterende infrastruktur optimalt. Målet er at give trafikanterne i Aarhus det højest mulige serviceniveau, hvor de oplever øget fremkommelighed, mindsket trængsel og den bedst mulige trafiksikkerhed,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Hurtig effekt

Det er planen, at en tredjedel af alle kommunens signalanlæg skal være koblet op på den nye teknologi inden 2023. Der skal findes yderligere finansiering, hvis de resterende signalanlæg også skal kobles op på teknologien.

”Der er tale om dynamisk trafikregulering i en grad, som vi ikke tidligere har set i Aarhus. Hvis vi for alvor skal have udbytte af teknologien, er det derfor nødvendigt, at vi i byrådet finder finansiering til driften af trafikcentralen,”
Bünyamin Simsek.

For trafikanterne vil hver enkelt udskiftning betyde en reel forbedring. F.eks. på Søren Frichs Vej, hvor byudviklingen er i fuld gang, hvilket vil give skiftende trafikmønstre de kommende år.

”Lige nu vil der være behov for lange grøn-tider på Søren Frichs Vej, men efterhånden som nye beboere flytter ind på Godsbanearealerne, vil mønstrene ændre sig. Med den nye teknologi kan vi hurtigt og let teste forskellige muligheder, så vi finder den bedste løsning for trafikanterne i området,”
Asbjørn Halskov, projektleder i Teknik og Miljø.

Der vil fortsat være vejarbejde på Søren Frichs Vej frem til juni, fordi vejens profil er ved at blive ændret, så der bl.a. bliver plads til flere træer og fortov på begge sider.

Der kan i de kommende dage forekomme periodiske slukninger af signalanlægget.