Grøn allé beskæres og bevares

På Bispelundvej tæt ved Moesgaard Museum forsøger Teknik og Miljø i vinterferien at løse et klassisk dilemma mellem trafik og natur.

Langs vejen står fredede ege- og asketræer, som danner en flot grøn allé, men som i flere tilfælde også udgør en risiko for trafikken, fordi døde grene hænger ind over vejen.

Ganske få og kun de helt døde træer vil blive fældet, men i langt de fleste tilfælde vil det være nok at beskære grene, som hænger ind over vejen.

”Vi vil gå langt for at bevare historiske træer som disse, og derfor er vi glade for denne løsning, hvor både trafikken og naturen bliver respekteret. Med beskæringen sikrer vi, at træerne kan blive stående mange år endnu,” siger Andy Tomes, teamleder i Teknik og Miljø.

Hjem for flagermus og ugler

Flere af træerne er potentielle levesteder for flagermus, og en ugle har også slået sig ned i en af kronerne. Beskæringerne bliver derfor udført med stor forsigtighed, så dyrene kan bevare deres hjem.

”Vi gør alt, hvad vi kan, for at bevare dyrelivet og undersøger alle træer for flagermus, inden vi begynder beskæringen. I det hele taget forsøger vi at bevare så mange af træerne i området som muligt til gavn for biodiversiteten,” fortæller Andy Tomes.

Arbejdet bliver afsluttet i løbet af denne uge, og indtil da vil dele af vejen være spærret inden for normal arbejdstid.

Projektet bliver også beskrevet i denne video på Facebook-siden Natur & Miljø i Aarhus:

https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/videos/vb.421948031509221/309624846361450/?type=2&theater