Maskiner kan fjernes fra afspærret område

Beboerne i området vil i den kommende tid opleve en vis aktivitet omkring den afspærrede byggeplads ved Vestergade/Møllegade. Det er dog ikke byggearbejdet, der sættes i gang igen. Derimod er der i første omgang tale om, at bygherren vil fjerne en række af de maskiner, der den seneste tid har stået stille på byggepladsen.

”Vi har nu modtaget en vurdering fra geoteknikere, der viser, at det ikke får betydning for Vestergade 69, at maskinerne fjernes, og derfor får bygherre kortvarig adgang til den afspærrede del af byggepladsen. Bygningen overvåges dog fortsat med sensorer, så hvis der mod forventning skulle ske væsentlige bevægelser, kan arbejdet stoppes øjeblikkeligt,”
Ann Hamborg, afdelingschef i Teknik og Miljø.

Derudover afventer Byggeri dokumentation fra bygherre, inden man kan give tilladelse til en række undersøgelser i området.

”Bygherre har behov for at foretage en række undersøgelser af både Vestergade 69 og af området i øvrigt. Vi skal dog først have dokumentation for, at undersøgelserne ikke påvirker bygningen yderligere, inden vi kan give vores tilladelse, ligesom de skal have en tilladelse fra ejerkredsen af Vestergade 69, inden de kan igangsætte undersøgelser af bygningen.”
Ann Hamborg.

Undersøgelserne skal både afdække, hvorfor skaderne opstod, og de skal afklare, hvordan byggeriet kan fortsætte uden yderligere problemer.

”Det er i alles interesse, at bygherren får undersøgelserne sat i gang, så der kan findes en holdbar løsning. Før det er på plads, kan arbejdet ikke fortsætte, og afspærringerne forbliver, hvor de er,"
Ann Hamborg.