Midlertidige chikaneanlæg ved Atletion bliver fjernet

Aarhus Kommune har efter samråd med Østjyllands Politi valgt at nedtage de midlertidige chikaneanlæg på Stadion Allé og Marselisborg Grønnevej.

 

”Vi vil gerne både sørge for, at sikkerheden er i orden og samtidigt genere borgerne mindst muligt, og det synes vi, lykkes bedre uden de nuværende, midlertidige chikaneanlæg, som har virket generende for mange af de trafikanter, der færdes i området til dagligt,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

De midlertidige chikaneanlæg bliver fjernet under betingelse af, der fremover bliver sat andre sikkerhedsmæssige foranstaltninger op ved arrangementer, hvor Østjyllands Politi konkret vurderer, at der behov for det.

Chikaneanlæggene bliver fjernet i løbet af i morgen tirsdag.

Der er desuden en indstilling på vej til Magistraten om en anlægsbevilling på fem millioner kroner til indkøb af sikring andre steder i Aarhus C. Ud over Atletion, drejer det sig om sikring ved Ryesgade og Tivoli Friheden samt diverse flytbart inventar, der kan anvendes i forbindelse med arrangementer o. lign. andre steder i byen.