Sydhavnskvarteret tager næste skridt

Aarhus Byråd vedtog onsdag aften at indgå aftaler med A. Enggaard A/S og PFA DK Ejendomme Lav A/S om køberetter til de første arealer i Sydhavnskvarteret.

I forlængelse af vedtagelsen af udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret har Teknik og Miljø udbudt byggefelter til salg i Sydhavnskvarteret.

Et bredt bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Magistraten for Kultur og Borgerservice, Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Lars Bendrup fra arkitektfirmaet Transform har indstillet til byrådet, at der indgås betinget køberetsaftale med A. Enggaard A/S om i alt 65.000 etagemeter og PFA DK Ejendomme Lav A/S om køberet til ca. 10.000 etagemeter. Det var denne indstilling, som byrådet vedtog onsdag aften.

Køberne skal i løbet af det kommende halve år sammen med Aarhus Kommune udarbejde en bydelsplan for den nordlige del af Sydhavnskvarteret, området mellem Jægergårdsgade og Havnesporet. Processen har til formål at klarlægge det fysiske og strategiske grundlag for udvikling af området i overensstemmelse med Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret.

”Byrådet har været meget ambitiøse med Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret og visionen om at lave et erhvervsområde med plads til kultur og socialt udsatte. Nu har vi fundet de samarbejdspartnere, som skal hjælpe os med at gøre visioner til en realitet – og den proces glæder vi os meget til,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz, ser også et godt potentiale i de kommende bydelsplaner:

”Det er utrolig positivt, at vi her nu lægger en plan for byens udvikling, der helt fra første færd medtænker de socialt udsattes rolle og rammer i bylivet. Det åbner nye muligheder for at realisere ambitiøse løsninger sammen med de socialt udsatte snarere end for dem, og jeg tror på, at de to valgte teams er bevidste om den tålmodighed, det kræver.”
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Processen med bydelsplanen skal klarlægge præcist, hvilke funktioner køberne skal opføre på deres byggefelter. Indtil videre arbejdes der med to hoteller, restauranter, kreative virksomheder, kreative uddannelsesinstitutioner og kultur.

”Køberne har lavet en klar strategi for kunst- og kulturproduktion, der forenes med en udviklingsstrategi for de kreative erhverv, hvor fagområder beriger hinanden, deler faciliteter og ses i sammenhæng med hele området og resten af byen. Det bliver meget spændende at følge, hvordan kulturen kan integreres i forskellige funktioner og i by-rummet i området”,
Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice.

Processen med bydelsplanen skal klarlægge præcist, hvilke funktioner køberne skal opføre på deres byggefelter. Indtil videre arbejdes der med to hoteller, restauranter, kreative virksomheder, kreative uddannelsesinstitutioner og kultur.

Samtidig med udbuddet af køberetter har Teknik og Miljø gennemført et ”Open Call”, hvor interesserede brugere vil kunne byde ind med en interesse i en kommende place-ring og funktion i området. I den kommende proces med udarbejdelse af bydelsplanen vil disse interessetilkendegivelser indgå som en vigtig del af udformningen af planerne og placeringen af byggefelter og funktioner.

Aftalerne om køberet er betinget af, at Aarhus Kommune kan godkende bydelsplanen og det projekt, som køberne skal opføre på de erhvervede byggefelter.

Det forventes, at bydelsplanen udarbejdes i foråret 2019.

Det er vigtigt at bemærke, at de enkelte lejere/ brugere kan skiftes ud i forbindelse med udarbejdelse af bydelsplanen.

Du kan finde flere oplysninger på https://sydhavnskvarteret.dk/