Aarhus leverer viden om vand til Indien

Aarhus Kommune og Aarhus Vand spiller en helt central rolle i et fireårigt myndighedssamarbejde med byen Udaipur i Indien. Byen har cirka 450.000 indbyggere. Formålet med samarbejdet er bæredygtig forvaltning og løsninger til rent drikkevand, renset spildevand og byudvikling. Efter godt et års samarbejde har de første resultater vis sig i form af forbedring et vandløb centralt i Udaipur.

 

”Jeg glæder mig over og er stolt af, at vi kan gøre en afgørende forskel for udviklingen i Udaipur. Det viser, at vi har meget stærke kompetencer inden for bl.a. bæredygtig forvaltning, drikkevand, spildevand og byudvikling, og forhåbentlig kan det betyde, at endnu flere vil samarbejde med os."
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

.

Teknik og Miljø står i spidsen for samarbejdet og er repræsenteret med seks medarbejdere, Aarhus Vand bidrager med tre medarbejdere, mens Arkitektskolen i Aarhus har en medarbejder koblet på som ekstern konsulent.

 

"City-to-city samarbejdet giver et vigtigt bidrag til løsninger og partnerskab. Netop vores byer står med både store udfordringer og muligheder for investeringer i infrastruktur. Det aktuelle samarbejde mellem Udaipur og Aarhus Kommune er med til at skabe bæredygtige løsninger inden for drikkevand, spildevand og planlægning. Det er for mig som miljø- og fødevareminister opløftende at høre om de første resultater af dette samarbejde mellem byerne på de områder, hvor vi i Danmark har gode kompetencer og erfaringer, og hvor vores erhvervsliv også har stærke og innovative løsninger at tilbyde."
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

 

Samarbejdet er finansieret af Udenrigsministeriet gennem midler til myndighedssamarbejde.  

Fakta
Drøftelserne med de indiske partnere har indtil videre ført til, at der arbejdes videre med at følgende emner;
▪ Reduktion af vandtab i drikkevandssystemet.
▪ Etablering af 24/7 vandforsyning.
▪ Vandkvalitet.
▪ Oprensning af søer.
▪ Etablering af gas/energi produktion
på renseanlæg.
▪ Bæredygtig byudvikling og planlægning.
▪ I december 2016 indgik de to borgmestre fra Udaipur og Aarhus en samarbejdsaftale om bl.a. vandforvaltning. Dette er den første – og hidtil eneste - aftale af sin art mellem to byer i Indien og Danmark.