Aarhusianerne kan sætte dagsordenen i Teknisk Udvalg

(Arkivfoto: Per Ryolf)

Hidtil har aarhusianerne haft mulighed for at få foretræde for udvalget i forbindelse med byrådets almindelige sager, men som et forsøg vil Teknisk Udvalg nu invitere aarhusianerne ind i udvalget og drøfte de emner, sager eller temaer, som aarhusianerne selv synes, er de vigtigste.

Formålet med disse dialogmøder er, at Teknisk Udvalg får en større viden om, hvad der optager aarhusianerne. Denne viden kan udvalget bringe ind i byrådsarbejdet.

”I Teknisk Udvalg vil vi gerne styrke dialogen med borgerne. Derfor vil vi mødes med nogle af de aarhusianere, der har gode forslag og ideer til, hvordan vi kan udvikle Aarhus eller andre emner, som de finder interessante at drøfte med os. Der kan være tale om både små og store emner alt efter, hvad der optager borgerne. Nu holder vi i første omgang to møder her i foråret. Herefter vil vi vurdere, om konceptet skal videreføres,”
Formand for Teknisk Udvalg, Keld Hvalsø.

Det første dialogmøde holdes mandag den 18. februar 2019 fra kl. 17.30-18.30.

Hvis du har et tema eller et emne, du gerne vil drøfte med Teknisk Udvalg, kan du sende en mail til byraadsservice@ba.aarhus.dk, hvor du kort beskriver emnet.

Emnerne skal ligge indenfor Teknik og Miljøs fagområde. Konkrete sager, der aktuelt er under politisk behandling eller som har været behandlet af byrådet, drøftes ikke på disse dialogmøder.

Udvalget vil på forhånd vælge tre emner. De personer, der har indsendt de udvalgte forslag, vil blive inviteret direkte.  Der afsættes ca. 20 minutter pr. emne til dialog med Teknisk Udvalgs medlemmer. Embedsmænd fra forvaltningen deltager ikke i mødet.

Forslaget skal være modtaget senest den 4. februar 2019.

Kontakt:
Keld Hvalsø, Formand for Teknisk Udvalg, 22 24 58 24.

Fakta:
Næste gang, der bliver mulighed for at møde udvalget, er mandag den 29. april 2019, hvor deadline for at indsende forslag vil være i uge 14.

Læs mere om Teknisk Udvalg og udvalgets arbejde på: aarhus.dk/teknisk-udvalg