Rapport: True Skov kan blive friluftsperle

Mere varierede naturoplevelser, et stort shelterområde med søudsigt, faciliteter for ryttere, MTB-spor og nye stipassager er blandt forslagene til, hvordan True Skov kan blive et attraktivt grønt åndehul for aarhusianerne.

Det viser en ny rapport, som er udarbejdet af Naturstyrelsen, Lokale og Anlægsfonden og Aarhus Kommune i samarbejde med lokale brugere af skoven.  

Arbejdet har stået på i et år, og resultatet i form af en lang række konkrete forslag til forbedringer præsenteres mandag på det gamle Gasværk, Byleddet 2C, Brabrand kl. 16.30 – 18. 

”Vi bliver flere og flere aarhusianere, og det øger presset på vores skove, fordi efterspørgslen på friluftsliv også stiger. Her udgør True Skov et kæmpe potentiale. Det er meget stort skovområde tæt på byen, hvor der både er plads til de aktive og dem, der søger den rolige naturoplevelse,” siger Stine Rytter Bengtsson, Teknik og Miljøs projektleder i indsatsen.

Næste skridt: Finansiering

Flere konkrete forslag vil blive ført ud i livet allerede i 2019. Det drejer sig om mindre tiltag som fx ændringer i driften af skoven, etablering af nye trampestier og forbedringer af den nuværende skiltning i området.

Andre forslag kræver godkendelse af myndigheder eller større finansiering. Det gælder bl.a. ideen til et stort shelterområde med plads til 60 personer placeret med udsigt over et landskab med vand og græssende dyr. Derfor er næste skridt i arbejdet med at udvikle True Skov at søge samarbejdspartnere og finansiering til de mange gode forslag.

Projektets baggrund

NYE SKOVE FOR ALLE, er et projekt som er igangsat af Naturstyrelsen, Lokale og Anlægsfonden og Aarhus Kommune med hjælp fra Københavns Universitet og arkitektfirmaet LabLand.

Projektet har til formål at skabe ny viden om udvikling af unge skove til brug for et aktivt udeliv. Projektet skaber viden og arbejder med udvikling gennem en konkret case i True Skov ved Aarhus.