En uge med et spor på Frederiks Allé

Fra mandag den 15. juli kl. 5.00 – tirsdag 23. juli kl. 5.00 vil der være et større fjernvarmearbejde på Frederiks Alle. Derfor afspærres det ene vejspor på en strækning fra Horsensgade og frem til Jægergårdsgade.

Trafikken fra Rådhuset og frem mod Harald Jensens Plads bliver ikke påvirket.

Arbejdet er tilrettelagt i ferietiden, så der bliver så få trafikgener som muligt. Samtidig udnytter Teknik og Miljø vejlukningen til også at reparere asfalten.

Information til berørte

I området vil der være skiltet med omkørsel for både bilister og cyklister.

Også buslinjerne på strækningen vil køre en anden rute i perioden. Det vil fremgå af skiltning.

Naboer på strækningen får et orienteringsbrev om generne, og AffaldVarme Aarhus udsender sms om de varmeforstyrrelser, der vil være undervejs.