Dræn skal tørlægge populær cykeltunnel

Cyklisters tålmodighed bliver for tredje gang siden september sat på prøve i cykeltunnelen under Nørreportkrydset. Vandtrykket fra kanalen har skabt en bule i asfalten i den ene side, og cyklister skal derfor deles om ét spor.

Der bliver nu arbejdet på en drænløsning, som skal tage toppen af det kraftige tryk fra kanalen.

”Vi er ganske enkelt nødt til at forsøge os frem, da vi ikke med sikkerhed kan sige, hvorfor tunnelen bliver ved med at skabe udfordringer. Vi har siden januar målt på, om tunnelen bevæger sig, da vi har mistanke om, at udfordringen kan skyldes temperaturskift i vejret,” siger Gitte Frøkjær, projektleder i Teknik og Miljø.

Først til oktober kan målerne dog levere valide resultater, som forhåbentligt vil give et klarere billede af udfordringerne. Sker det ikke, kan det blive nødvendigt at undersøge tunnelen udefra.

”Det forsøger vi at undgå for enhver pris, da det vil kræve en lukning af Nørreportkrydset. Problemerne i tunnelen er med god grund til stor irritation for de mange cyklister, men udover bulen i vejen er der ingen sikkerhedsrisiko. Vi håber, at drænet viser sig som en god, langsigtet løsning,” fortæller Gitte Frøkjær.

Forventningen er, at drænløsningen og den aktuelle bule i asfalten er udbedret i løbet af tre uger.