Kameraer skal øge sikkerheden langs å og havn

Termiske kameraer, flere redningskranse og -stiger og forbedret belysning. Sådan lyder en række af de tiltag, som skal øge sikkerheden og minimere risikoen for, at nogen falder i åen eller havnen. 
 
”Vi skal og vil gøre, hvad vi kan for at øge sikkerheden ved åen og havnen. Ingen tiltag kan stå alene, og derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu med en række tiltag kan øge sikkerheden yderligere. Herudover kan jeg kun appellere til, at man passer på sig selv og hinanden ikke mindst i nattetimerne, når alkoholen ruller i blodet,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 
Anbefalinger til at øge sikkerhedens langs åen og havnen er at finde i en rapport, som er skrevet efter en sikkerhedsvandring i området tidligere på året, hvor der blandt andet var deltagelse af Østjyllands Brandvæsen, Østjyllands Politi og Aarhus Kommune.
 

Termiske kameraer som pilotprojekt

Rapporten gennemgår strækningen fra Nørreport til Europaplads samt den bynære del af Aarhus Å fra Europaplads til Mølleparken. Det er myndighedernes overbevisning, at det ikke er den rette løsning at sætte hegn op langs hele strækningen. 
 
I stedet er der fokuseret på en lang række tiltag, der hjælper når/hvis ulykken er sket. Det drejer sig blandt andet om, at der i nogle områder bliver opsat forbedret belysning langs kajkanten, flere redningskranse og -stiger. Herudover iværksætter man et pilotprojekt med termiske kameraer fra DOKK1 og et stykke op ad åen.
 
”Man har gode erfaringer med termiske kameraer andre steder, så derfor er det oplagt, at vi nu tester metoden i Aarhus og ser, hvordan vi kan tilpasse løsningen til de lokale forhold,”
Bünyamin Simsek.
 
Det forventes, at de forskellige løsninger i alt koster ca. 1,9 mio. kr. Da det ikke er penge, der er på Teknik og Miljøs budget, vil rådmanden i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger invitere byrådets øvrige partier til at støtte forslaget om at øge sikkerheden ved åen og havnen og dermed være med til at finde pengene.