Rådmand vil genoplive byens historiske hjerte

Bünyamin Simsek forslår, at byrådet i første omgang afsætter fire mio. kr. til omdannelse af Store Torv og Lille Torv i budgetforliget for 2020. Med udgangspunkt i en helt ny visionsplan for området vil han gentænke bylivet og skabe byrum med fokus på mere ophold, udeservering og rum til hverdagsliv. 
 
”Vi giver de to torve tilbage til byens borgere i en ny version, der indbyder til ophold i stedet for en vindblæst passage, der blot skal forceres hurtigst muligt,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.
 
Der skal blandt andet plantes 20 træer i kummer med integrerede siddeelementer, så der bliver skabt mere læ og bedre mulighed for ophold på de ellers vindblæste torvearealer. Der skal ligeledes skabes attraktive byrum til udeservering med større overdækkede area-ler.
 
Arkitektfirmaet Schønherr, der også stod bag den midlertidige Store Skov i 2010, har af-holdt workshops med repræsentanter fra erhvervslivet og andre interessenter i området. På den baggrund har Schønherr udarbejdet visionsplanen med overskriften Mellem de to kirker – Det historiske hjerte i Aarhus.  
 

Ny vandkunst på Store Torv

I forbindelse med omdannelsen på Store Torv flyttes Torvenes Brøndsløjfe, også kendt som Vanddragen, i depot. Teknikrummet under jorden skal renoveres og pladsen nyind-rettes med ny vandkunst i mindre skala til glæde for børn og barnlige sjæle. 
 
”Vand lokker folk til, og det er netop det, vi sigter mod med det her projekt. Vand er en vigtig del af historiefortællingen om midtbyen, men tiden er til forandring på Store Torv, og derfor udskifter vi Vanddragen med ny vandkunst,”
Bünyamin Simsek.
Området er helt bogstaveligt byens historiske hjerte. Lige under belægningen gemmer jorden på værdifulde arkæologiske fund. Derfor kommer forandringerne udelukkende til at ske over jorden. 
 

Det store perspektiv

De næste faser i visionsplanen vedrører forbindelsen til Vor Frue Kirkeplads via Vestergade samt en omdannelse af Vor Frue Kirkeplads. Derudover peges der på et permanent projekt på Bispetorvet og en revitalisering af byrummet ved Domkirkens nordside. Råd-manden forventer, at det vil kunne realiseres inden for et 10 års perspektiv.