Rådmand vil gøre rejsetiden kortere i Aarhus N. med ny vej

Mange holder i kø på rampen fra Randersvej til Paludan Müllers Vej og på Blomstervej og Bysmedevej i Tilst. Trafikken presses også gennem landsbyen Kasted, hvor der er meget gennemkørende trafik.
 
”Det er afgørende vigtigt, at vi begynder at gøre noget ved de trængselsforbindelser, der er flere steder i Aarhus og ikke mindst i Skejby. Kommuneplanen har allerede reserveret en vejforbindelse fra Bredskiftevej til Paludan Müllers Vej ved Agro Food Park. Det vil være oplagt at forlænge denne vej helt op til Søftenvej. De særligt trafikbelastede veje i området kan aflastes og vi kan skabe et vejsystem med bedre adgang til Universitetshospitalet, Agro Food Park m.fl.,”
Bünyamin Simsek.
 
Han vil derfor gå i Byrådet med en indstilling om at sætte gang i forundersøgelser af denne vejforbindelse.
 
Med etablering af vejforbindelsen vil der samtidig kunne åbnes for byudvikling omkring Tilst og Brendstrup. Dette har tidligere været drøftet i byrådet, men bl.a. udskudt pga. manglende infrastruktur. 
 
”Jeg vil foreslå byrådet, at vi igangsætter en helhedsplanlægning, der muliggør byudvikling nord og syd for Marienlystvej. Byudviklingen kan bidrage til finansiering af vejforbindelsen og ved at arbejde med vejforbindelse og byudvikling samtidig, sikrer vi mest mulig synergi mellem de to dele,”
Bünyamin Simsek.
Planerne om en ny vej, der kan gøre det hurtigere at komme frem, vækker glæde i foreningen for virksomheder i området, Business Park Skejby (BPS).
 
”Den nye vej vil spare tid for virksomhedernes mange ansatte. Vi har regnet ud, at medarbejderne i området i 2017 brugte mere end en million timer på at holde i kø. Det er klart, at alt der kan nedbringe dette tal, kan betyde bedre indtjening og sparet tid og frustrationer for den enkelte ansatte, så sammen med andre tiltag er vejen et vigtigt bidrag. Derudover vil den nye vejforbindelse hjælpe med at afviklingen af den øgede trafikmængde af medarbejdere, patienter og pårørende til det udbyggede nye supersygehus i Skejby,"
Wilhelm Pedersen, næstformand i BPS.
 
 

Fakta

• Den nye vej skal forbinde Viborgvej ved Bredskiftevej med Søftenvej ved Nymøllevej. Foreløbige beregninger af trafikken i år 2030 tyder på, at der fortsat vil ske en stor trafikstigning på de overordnede veje i Tilst og Skejby-området, men at vejen vil aflaste trafikken på Randersvej (strækningen syd for Søftenvej) Blomstervej, Havkærvej, Bysmedevej, Kastedvej, Paludan Müllers Vej m.fl. Vejen vil desuden skulle kobles til Paludan Müllers Vej ved Agro Food Park i krydset over for adgangsvejen til Universitetshospitalet.
 
• Marienlystvej, der i dag bærer mere trafik, end den er egnet til, vil i givet fald kunne lukkes som gennemkørselsvej. Runevej og Jernaldervej kan formentlig forvente trafikstigninger, hvis vejen anlægges.  Forundersøgelserne skal derfor afdække, hvordan disse veje kan afvikle den forøgede trafik, samt hvordan vejen placeres mest skånsom i forhold til naturinteresser.
 
• Anlægget af den første del af vejen – fra Bredskiftevej til en sidevej til Blomstervej – er netop påbegyndt. Denne strækning anlægges som led i byudviklingen af den tidligere GASA-grund i Tilst. 
 
• Det foreslås, at der igangsættes helhedsplanlægning med henblik på at inddrage arealerne nord og syd for Marienlystvej til byudvikling. De konkrete arealer skal nærmere afgrænses som led i helhedsplanlægningen.
 
• Aarhus Kommune ejer en del arealer beliggende omkring Marienlystvej, der vil kunne indgå i en fremtidig byudvikling. Den aktuelle vækst og dermed efterspørgsel efter områder til byudvikling betyder, at der ved byudvikling omkring Marienlystvej genereres et provenu, der vil kunne bidrage til finansiering af vejforbindelsen.