Simsek vil udvide Ringvejen

Det aarhusianske ringvejssystem er hårdt ramt af trængsel i myldretiden. Biler og bus-ser kører kofanger ved kofanger, og fremtiden byder kun på flere trafikanter. Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, vil derfor udvide kapaciteten på Ringvejen.

I første omgang bør byrådet i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger afsætte penge til at analysere, hvordan trafikanterne på Ringvejen kan komme hurtigere frem, mener han.

”Ringvejen er ved at nå sin maksimale kapacitet. Vi kan ikke blive ved med at klare os med den nuværende, når vores by fortsætter med at vokse. Derfor skal vi have taget hul på en udvidelse nu. Det er vigtigt, at alle kan komme frem, så den skal udvides både for individuel og kollektiv trafik,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Rådmanden foreslår, at der i første omgang bliver afsat fem mio. kr. til en analyse af trafikkens afvikling i dag og i fremtiden for at fastlægge en strategi og en køreplan for udvidelsen af kapaciteten på Ringvejen, da trængselsproblemerne ikke er lige store på hele strækningen, skal analyse også give et bud på, hvor man skal begynde med udvidelsen.

”Analysen skal hjælpe os med at afgøre, hvordan og hvornår vi bedst kan udvide kapaciteten på Ringvejen. Det kan f.eks. være flere vejbaner på udvalgte strækninger, det kan være niveaufri kryds, og for den kollektive trafik kan det bl.a. være at etablere en fuld BRT-løsning. Analysen skal sørge for, at vi får den bedste løsning,”
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Når analysen er gennemført, vil der i nogle tilfælde blive gennemført en VVM-undersøgelse. Analyserne dækker de første og mest kritiske faser.